Jaarwisseling 2014-2015 in Midden-Delfland!

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 22.12.2014 - De jaarwisseling komt er bijna weer aan! Gemeente Midden Delfland houdt u daarom graag op de hoogte

van hun campagne tegen vernielingen en de maatregelen die worden genomen om de jaarwisseling feestelijk en veilig te laten verlopen.

Vernielen is niet normaal, ook niet tijdens de jaarwisseling!
Ook dit jaar voert de gemeente campagne om vernielingen tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Onze slogan is daarom “Vernielen is niet normaal, ook niet tijdens de jaarwisseling”. Om de schade zo veel mogelijk te voorkomen hebben wij uw hulp nodig. Net als voorgaande jaren wil de gemeente de schade door het afsteken aan speeltoestellen, borden en lantaarnpalen terugdringen. Daarvoor werken wij samen met de politie, brandweer en buurtpreventie. Maar ook u kunt wat doen! Ziet u vernielingen door het afsteken van vuurwerk? Probeer foto’s en/of filmpjes van de verdachte te maken en bel direct de politie.

Wilt u weten wie er allemaal al meekijken rondom en tijdens de jaarwisseling? Bekijk dan ons filmpje via de gemeentelijke website of via de social media.

Een veilige jaarwisseling!
Voor een veilige jaarwisseling gelden er een aantal maatregelen. Deze zijn als volgt:

  • Het slepen met brandbaar materiaal en het aanleggen van vuren is verboden;
  • Het blokkeren van kruisingen en wegen is verboden;
  • Alcoholgebruik op de openbare weg binnen de bebouwde kom is verboden;
  • Vreugdevuren zijn niet toegestaan vanwege de veiligheid, het milieu en mogelijke schade (o.a. aan het wegdek). De gezellige normale vuurkorfjes die in de handel verkrijgbaar zijn worden gedoogd.
  • Carbid schieten is op of aan de openbare weg dan wel op of aan een openbare plaats verboden, omdat dat gevaar of hinder kan opleveren.

Afsteektijden vuurwerk gewijzigd

De tijden waarbinnen vuurwerk mag worden afgestoken zijn gewijzigd. Vanaf aankomende jaarwisseling geldt in alle gemeenten dat vuurwerk alléén op 31 december 2014 vanaf 18:00 uur tot 1 januari 2015 02:00 uur mag worden afgestoken.

Verkooppunten vuurwerk
Als u vuurwerk wilt afsteken. Koop dan vooral legaal vuurwerk bij de verkooppunten die over een vergunning beschikken. Koop dus geen illegaal vuurwerk via internet in het buitenland of bij Nederlandse handelaren zonder vergunning. In onze gemeente zijn de volgende vuurwerkverkooppunten vergund:
1. Den Hoorn: Tabakshandel Fa. Bouter, Dijkshoornseweg 31
2. Den Hoorn: Benfried, Hooipolderweg 1
Het vuurwerk is te koop op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december van 07.00 tot 21.00 uur.

Help mee vuurwerkresten op te ruimen!
De meeste vuurwerkongelukken gebeuren op 1 januari. Vaak zijn kinderen het slachtoffer. Zij proberen vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling niet is afgegaan op 1 januari alsnog af te steken. Helaas vinden hierdoor jaarlijks veel ongelukken plaats. Help mee dit te voorkomen en ruim direct uw afgestoken vuurwerk op. Bij winterse omstandigheden is het opruimen van vuurwerk(resten) nog belangrijker. Als er sneeuw of ijs op straat ligt kunnen de restanten daarin vastvriezen. Het is dan onmogelijk om met het gebruikelijke veegmaterieel deze restanten van straat te verwijderen. De straten blijven dan dus langer vervuild.

Op vrijdag 2 januari 2015 wordt er in Schipluiden, Maasland en Den Hoorn alleen op de hoofdroutes geveegd.

Uw kerstboom inleveren voor versnippering/ook vuurwerk inleveren mag
Op woensdag 7 januari 2015 van 13.30 uur tot 15.30 uur kunt u uw kerstbomen en vuurwerkresten inleveren. Let op! Dit jaar zijn de locaties in Maasland en Den Hoorn gewijzigd. Het gaat om de volgende locaties.

  • Maasland: parkeerterrein MVV 27, Doelstraat/Doelpad
  • Schipluiden: Burg. Musquetiersingel
  • Den Hoorn: parkeerterrein Dijkshoornseweg tussen ’de nummers 39 en 45/locatie Oude meelfabriek

Voor elke ingeleverde kerstboom ontvangt u € 0,50. Er worden geen kerstbomen opgehaald aan huis. U kunt ook vuurwerk of vuurwerkrestanten op deze plaatsen inleveren.

Horeca, clubgebouwen en bedrijven tijdens de jaarwisseling

Horeca
De commerciële horeca mag tijdens de jaarwisseling tot 05.00 uur geopend zijn. Horeca buiten de bebouwde kom moet om 24:00 uur gesloten zijn. De volgende horecabedrijven hebben tot zover bekend aangegeven geopend te zijn:

  • Huiskamerrestaurant Indigo in Schipluiden, besloten feest voor 50 personen.
  • De Hofstede in Maasland, ongeveer 100 personen.

Clubgebouwen
Clubgebouwen zijn in de nacht van woensdag 31 december 2014 op donderdag1 januari 2015 gesloten.

Bedrijven
Veel bedrijven zijn rond de feestdagen gesloten. Ter voorkoming van brandstichting is het belangrijk dat losse materialen zoals pallets rondom uw bedrijf of op de bouwplaats zijn verwijderd.

Is uw gebouw of huis goed afgesloten?

 Bent u tijdens de kerstdagen of jaarwisseling niet thuis of is uw bedrijf gesloten? Zorgt u er dan voor dat uw huis of gebouw goed afgesloten is. Niet alleen inbrekers zijn in deze periode extra actief, maar ook vuurwerk kan zomaar naar binnen vliegen en schade veroorzaken.