Japanse viceminister voor economie bezoekt Westland

Gemeente Westland

De Lier 01.05.2014 - Op dinsdag 29 april  was vanuit Japan opnieuw belangstelling voor de Westlandse tuinbouw. Burgemeester Van der Tak ontving Kazuyoshi Akaba,...

Japanse viceminister van Economie, Handel en Industrie, en zijn delegatie op het bedrijf van de gebr. Valstar in De Lier. Hij had specifiek aandacht voor de wijze waarop politieke besluitvorming de regionale economie een impuls kan geven.

In navolging van premier Shinzo Abe en de ministers Hayashi (Landbouw) en Nemoto (Reconstructie) bracht de viceminister een bezoek aan Westland om zich te laten informeren over de samenwerking tussen overheid en bedrijven. Het huidige Japanse kabinet heeft de land- en tuinbouwsector als groeisector aangemerkt. De Japanse agrosector moet worden hervormd en gaan bijdragen aan economische groei.

Burgemeester Van der Tak informeerde Mr Akaba niet alleen over de kracht van het Greenportcluster, maar vertelde ook over de rol van de overheid. De integrale afweging van ruimtelijk-economische opgaven (economie, infrastructuur, woningbouw, water, groen en energie) die is vastgelegd in de Greenportvisie, is essentieel om de sector te versterken. Deze benadering en de noodzaak voor schaalvergroting zijn belangrijke opgaven voor de Japanse overheid om te realiseren en de viceminister was dan ook zeer geïnteresseerd.

 

Groen licht voor Nederlands-Japans tuinbouwbedrijf

Remko Bakelaar van Vijverberg Advies en Wibo Valstar waren zeer verheugd om de viceminister te kunnen melden dat vorige week vanuit Japan groen licht is gegeven voor hun eerste project. De bouw van een tuinbouwbedrijf van 2,5 hectare samen met een groep Japanse tuinbouwondernemers, nabij de stad Ishinomaki in het door de tsunami van 2011 getroffen gebied.

Veel Japanse delegaties komen naar Westland om met eigen ogen kennis te nemen van de moderne en duurzame tuinbouw. De beste manier om te leren is om de krachten te bundelen en samen projecten te beginnen.  De Japanse overheid steunt dit initiatief nu met subsidies en vergunningen. Het tuinbouwvriendschapsverband tussen gemeente Westland en de stad Ishinomaki, onderdeel van het internationaliseringsbeleid van de gemeente, en de steun vanuit het Ministerie van EZ en de Nederlandse ambassade in Tokio hebben een belangrijke bijdrage geleverd om tot dit resultaat te komen.

Aansluitend bracht de viceminister een bezoek aan Priva, waar CEO Meiny Prins onder andere sprak over urban farming, duurzaamheid en het concept om meerdere kleinere Japanse tuinbouwbedrijven binnen één modern complex te laten samenwerken om kennisoverdracht te bevorderen en groei te stimuleren.