Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds in Midden-Delfland

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 02.06.2015 - Op maandag 1 juni 2015 ondertekenden wethouder Annemiek de Goede en Marie- Konsten

(secretaris Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland en Jeugdsportfonds Zuid-Holland) de samenwerkingsovereenkomst voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Met de ondertekening heeft de gemeente Midden-Delfland formeel een eigen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Deze fondsen betalen een deel van de kosten voor een sportclub, scouting, muziek- of tekenles en eventuele benodigdheden voor gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen. 

 

Lokaal draagvlak
Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken, en de Rabobank Zuid-Holland Midden ondersteunen deze fondsen van harte. Tijdens de feestelijke ondertekening overhandigde Marco Hofland (directievoorzitter) namens de Rabobank Foundation en de Rabobank Zuid-Holland twee cheques van respectievelijk € 5.000 en € 3.725.

Alle kinderen tellen mee

Wethouder Annemiek de Goede: “Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten of culturele activiteiten te ondernemen. Ook als ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds bieden kinderen de kans om toch deel te nemen. Alle kinderen tellen mee.”

Aanvragen indienen

Aanvragen voor een bijdrage gaan via intermediairs, dat zijn professionals uit onder andere het onderwijs, de jeugdzorg en het maatschappelijk werk. Voorbeelden zijn een (gym)docent of jeugdhulpverlener, zij kennen de thuissituatie van het kind en kunnen een aanvraag indienen. 

Het geld wordt rechtstreeks aan de sportclub, muziekvereniging of aan de leverancier van kleding of instrument betaald. Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per twaalf maanden. Voor cultuur is de bijdrage maximaal € 450,- per twaalf maanden via het Jeugdcultuurfonds.

Meer informatie over de fondsen

Op internet is meer informatie te vinden over het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds via www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl. Vragen kunt u ook stellen via de mailadressen consulent.zuidholland@jeugdsportfonds.nl en consulent.zuidholland@jeugdcultuurfonds.nl.