Jongerenoverlast Esdoorn en Linde teruggedrongen

Gemeente Westland

Naaldwijk 03.02.2014 - De jongerenoverlast in de Linde en Esdoorn in Naaldwijk is stevig aangepakt.

Onder regie van de gemeente zijn er verschillende interventies uitgevoerd die hun uitwerking lijken te hebben. Er zijn geen overlastmeldingen meer binnengekomen.

Na verschillende klachten over jongerenoverlast in de wijk Opstal in Naaldwijk is onder regie van het team Openbare orde en Veiligheid van gemeente Westland een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan maatregelen die samen met politie, buurtpreventie, de Buitengewoon Opsporingsambtenaren en woningcorporatie Vestia zijn uitgevoerd. Zo is de overlastgevende groep in kaart gebracht, is er extra gesurveilleerd, verlichting aangebracht en jongerenwerk ingezet. De verschillende interventies hebben ervoor gezorgd dat de overlast is teruggedrongen.

Om de situatie zo te houden, blijft de gemeente samen met politie en buurtpreventie de buurt scherp in de gaten houden. Er volgen nog verschillende interventies om te zorgen dat het ook op de lange termijn rustig blijft.

Burgemeester Van der Tak: ‘Door een gezamenlijke aanpak, hebben we de overlast kunnen terugdringen, maar we zijn er nog niet. Duidelijk moet zijn dat dit soort gedrag niet wordt getolereerd in Westland.’