Kap 17 bomen aan de Dijkweg in Naaldwijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 11/10/2013 13:42 - Gewijzigd op 11/10/2013 15:34

Naaldwijk 11.10.2013 - De gemeente Westland gaat op korte termijn 17 bomen aan de Dijkweg in Naaldwijk kappen. Reden hiervoor is dat de bomen in slechte staat verkeren....

en een gevaar vormen voor voorbijgangers en bewoners. Ter compensatie zullen nog dit najaar 17 nieuwe lindebomen en twee eikenbomen worden teruggeplaatst op de huidige locatie of in de directe omgeving.

Al geruime tijd heeft een aantal lindebomen en kastanjebomen aan de even zijde van de Dijkweg in Naaldwijk de aandacht van de gemeente. De kwaliteit van deze bomen loopt terug als gevolg van hun leeftijd. Met extra voeding en snoeiwerkzaamheden is geprobeerd de kwaliteit te verbeteren en te behouden, maar dit is niet gelukt.

Kap 17 bomen aan de Dijkweg in Naaldwijk

Als direct gevolg van het kwaliteitsverlies, is onlangs één van de lindebomen omgevallen. Vanwege het gevaar voor de directe omgeving is het van belang dat er bomen gekapt worden. De bomen die er het slechtst aan toe zijn en dus het grootste gevaar vormen, zijn inmiddels gewaarmerkt. Tot de kap van deze bomen (17 in totaal) wordt zo spoedig mogelijk overgegaan.

Wijze van herplanten

Bij het herplanten van de linde- en eikenbomen wordt ook de bodem verbeterd om de groei en de kwaliteit van de bomen te stimuleren. Tevens wordt rekening gehouden met de plaats die de te kappen bomen van oudsher in het straatbeeld innamen. Er zullen bomen van redelijk passend formaat worden teruggeplaatst.

Planning

De omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de aanleiding van de kap en de wijze van herplant. Het streven is om de werkzaamheden uiterlijk begin december 2013 gereed te hebben en hierbij de overlast tot een minimum te beperken.