Kastanjebomen gekapt om veiligheidsreden

Gemeente Westland

's-Gravenzande 24.01.2018 - Vandaag worden tien kastanjebomen aan het Dingemans van de Kasteelestraat in ’s-Gravenzande gekapt.

Deze bomen zijn, net als de op 17 januari gekapte boom aan de Mumsenstraat in ’s Gravenzande, aangetast door de kastanjebloedingsziekte en vormen daardoor een veiligheidsrisico voor de omgeving.


Foto archief

Nieuwe bomen
Nieuwe bomen worden in het plantseizoen 2018-2019 geplant. Met de herplant van nieuwe bomen wordt rekening gehouden met de biodiversiteit van het nieuwe bomenareaal. Toekomstige uitbraken van ziekten heeft dan invloed op slechts één soort, de overige soorten kunnen dan behouden blijven.

Onderzoek
Tijdens de storm van 3 januari jl. is een kastanjeboom op het Dingemans van de Kasteeleplein omgewaaid. Uit onderzoek kwam toen naar voren dat de boom ernstig aangetast was door de kastanjebloedingsziekte. Alle bomen in Westland worden regulier geïnspecteerd middels een VTA inspectie (Visual Tree Assessment).

Uit de laatste inspectiegegeven van eind december 2017 is naar voren gekomen dat voor 24 kastanjebomen extra onderzoek nodig is. Uit het aanvullende is gebleken dat deze bomen gekapt moeten worden. De overige bomen rondom het Dingemans van de Kasteeleplein worden blijvend gemonitord en aankomend voorjaar en zomer wordt nogmaals de veiligheid en de toekomstbestendigheid van deze bomen onderzocht.