Kastanjeboom gekapt om veiligheidsreden

Gemeente Westland

's-Gravenzande 17.01.2018 - Woensdag werd één kastanjeboom aan de Mumsenstraat te ’s-Gravenzande gekapt. Deze boom is aangetast door

de kastanjebloedingsziekte en vormt daardoor een veiligheidsrisico voor de omgeving.

Tijdens de storm van 3 januari jl. is een kastanjeboom op het Dingemans van de Kasteeleplein omgewaaid. Uit onderzoek kwam toen naar voren dat de boom ernstig aangetast was door de kastanjebloedingsziekte.

Alle bomen in Westland worden regulier geïnspecteerd middels een VTA inspectie (Visual Tree Assessment). Echter door het omvallen van deze boom is aanvullend onderzoek uitgevoerd bij de bomen in de omgeving. Daaruit is naar voren gekomen dat 24 kastanjebomen in de omgeving aangetast zijn.

Gelet op de weersverwachting (zware storm) en het risico dat ook andere bomen omwaaien, heeft de gemeente besloten om, vanwege de veiligheid, over te gaan tot de urgente kap van één kastanjeboom aan de Mumsenstraat. Op korte termijn zullen 10 andere bomen in de nabije omgeving worden gekapt. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd. (foto googlemaps)

De voorbereidende werkzaamheden zijn vandaag (17 januari) gestart. Eind van de middag is de boom gekapt.