Kastanjehof in Kwintsheul officieel geopend

Gemeente Westland

Kwintsheul 13.03.2015 - Op vrijdag 13 maart 2015 heeft in Kwintsheul de officiële opening plaatsgevonden van de nieuwe Kastanjehof. De openingshandeling

werd verricht door mw. J. Wissenburg, bedrijfsleider van het dorpshuis, en burgemeester J. van der Tak.

Met de realisatie van het nieuwe dorpshuis is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het centrum van Kwintsheul. De oude Kastanjehof zal in mei worden gesloopt, waardoor ruimte ontstaat voor de nieuwe supermarkt. De voorbereidingen voor de vernieuwing van het centrum van Kwintsheul zijn in 2009 gestart.

De plannen kregen begin 2012 een andere wending, nadat de supermarkt van AH Koornneef BV geheel was afgebrand. Vanaf dat moment heeft de gemeente Westland samen met supermarkteigenaar Koornneef en vertegenwoordigers van de Kastanjehof gewerkt aan plannen voor een nieuwe supermarkt en een nieuwe Kastanjehof. Hierbij werd ook een klankbordgroep met inwoners betrokken.

Mede door de inbreng van de inwoners van Kwintsheul zijn de plannen veel kleinschaliger geworden dan oorspronkelijk was voorzien; er worden boven de supermarkt geen appartementen gebouwd. De omgevingsvergunning voor de supermarkt is eind februari aangevraagd. Zodra de procedures doorlopen zijn, zal met de bouw van de supermarkt begonnen worden.

De gemeente richt ook de openbare ruimte opnieuw in. Het deel aan de kant van de nieuwe Kastanjehof is de afgelopen maanden uitgevoerd. Later wordt het Kwintrumplein heringericht en komt er een verkeersveilige oversteek over de Kerkstraat tussen beide delen van het centrum. De planning van deze werkzaamheden wordt afgestemd op de bouw van de supermarkt en de bijbehorende parkeerplaats.

Multifunctioneler

Volgens burgemeester Van der Tak is de opening van de nieuwe Kastanjehof een belangrijke mijlpaal voor de inwoners van Kwintsheul. “Na jaren van voorbereiding krijgt hun centrum de kwaliteitsimpuls die nodig is om de levendigheid en leefbaarheid te vergroten.” De nieuwe Kastanjehof is efficiënter in gebruik dan het vorige gebouw en zal multifunctioneler worden. Zo gaat bijvoorbeeld Vitis Welzijn er gebruik van maken. De burgemeester sprak in zijn toespraak de wens uit dat de nieuwe Kastanjehof een ruimte zal zijn voor alle Heulenaren. “Een plek die bijdraagt aan versterking van de sociale kracht van Kwintsheul.”