Koffiedrinken blijft in de Lessenaar

College Westland

Kwintsheul 01.11.2020 - Op 10 september hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de Lessenaar in Kwintsheul.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. De beantwoording is van uw vragen is afgestemd met Wonen Wateringen.

Inleiding
Al een aantal keren heeft Westland Verstandig aangedrongen op behoud van de huidige recreatieruimte in De Lessenaar. Blijkbaar heeft Wonen Wateringen andere plannen en heeft bij brief van 8 september 2020 aan de bewoners bericht dat na een gesprek met een delegatie van onder meer de gemeente Westland, besloten is de koffieruimte in De Lessenaar te verkleinen tot een koffiepantry. De bewoners zijn hier fel tegen gekant en naar het oordeel van onze fractie terecht. 

We doen als gemeente en ook als politiek er alles aan om geschikte seniorenwoningen in Westland te realiseren met voorzieningen zoals deze in De Lessenaar er nu zijn. Daar wordt nu om geldgewin besloten de huidige situatie te wijzigen. De bewoners zijn daar heel verdrietig onder. De bewoners hebben overigens ook recht op de recreatieruimte volgens de huurovereenkomst zoals zij deze met betrekking tot hun zelfstandige woning zijn aangegaan. De recreatieruimte heeft een zeer nuttige functie ter plekke. Niet alleen als ontmoetingsruimte, maar ook als ruimte om gezamenlijke activiteiten te ontplooien.

Anders dan de gemeente en ook Wonen Wateringen suggereren, kunnen die activiteiten niet plaatsvinden in de Kastanjehof. Een groot aantal bewoners kan de Kastanjehof niet bereiken wegens fysieke belemmeringen, terwijl voorts het natuurlijk niet zo mag zijn dat een wooncomplex als dit is aangewezen op een ruimte die weer niet door het wooncomplex zelf beheerd wordt.

De wethouder zou een en ander bezien en zou voorkomen dat de situatie zo zou worden zoals nu blijkbaar door Wonen Wateringen is besloten.

Stand van zaken rondom ontmoetingsruimte de Lessenaar

Vraag 1
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de ontwikkeling in De Lessenaar een hoogst ongewenste is en dat het nou net het beleid van de gemeente zou moeten zijn om bij wooncomplexen voor senioren ook een afdoen de recreatieruimte te hebben waar gezamenlijke activiteiten kunnen worden ondernomen?

Antwoord 1
Naast overleg met de huurder van De Lessenaar 5 – de Stichting Vrienden Ouderen Wateringen en Kwintsheul – heeft Wonen Wateringen overleg gehad met een afvaardiging van de bewoners. Zij gaven aan dat als er een goed ontwerp ligt voor 1 of 2 woningen én plaats is voor een ruimte waar de bewoners ’s morgens kunnen koffiedrinken, zij zich daarin kunnen vinden. In de huidige plannen blijft er een plek waar de bewoners ’s morgens koffie kunnen drinken.

Vraag 2
Waarom wordt De Lessenaar in feite voor wat betreft haar voorzieningen nu afgebroken, terwijl in andere situaties de gemeente voorstander is van dit soort complexen?

Antwoord 2 In de huidige plannen blijft er een plek waar de bewoners ’s morgens koffie kunnen drinken.

Vraag 3
Waarom geeft de gemeente medewerking aan Wonen Wateringen om haar plannen te realiseren, terwijl de bewoners volgens de geldende huurovereenkomsten gewoon aanspraak kunnen maken op de volledige recreatieruimte?

Antwoord 3
Dit is in eerste instantie een kwestie tussen huurder en verhuurder. Daarbij zien we dat Wonen Wateringen zich tot het uiterste inspant om zowel aan de woonvisie te voldoen als aan de wensen van de bewoners van de Lessenaar.

Vraag 4
Waarom wijst de gemeente Wonen Wateringen daar niet op en komt het College niet op voor de bewoners?

Antwoord 4
Zie beantwoording vraag 3.

Vraag 5
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat van de bewoners van De Lessenaar niet verlangd kan worden dat zij voor het voeren van gesprekken en het recreëren naar de Kastanjehof moeten, terwijl dat vaak fysiek niet mogelijk is vanwege de afstand?

Antwoord 5
Dit ziet Wonen Wateringen ook in en mede daarom heeft zij haar plannen herzien. In de huidige plannen blijft de mogelijkheid van ontmoeten bestaan.

Vraag 6
Wat gaat het College verder doen om een en ander te voorkomen en is het College bereid om aan Wonen Wateringen te berichten dat de omgevingsvergunning voor de verandering van de recreatieruimte niet verstrekt zal gaan worden?

Antwoord 6
Dit zal de gemeente op voorhand niet doen. Zie hiervoor de antwoorden 1,2,3,4 en 5

Reacties (1 reactie geplaatst)

Waarom het wijnege wat op een gegeven leeftijd overblijft om de mensen nog een beetje levensvreugde te bezorgen afnemen

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.