Koninklijke onderscheiding voor secretaris Honsels Harmonie

Gemeente Westland

Honselersdijk 08.01.2018 - De heer A. (Arie) Voorberg uit Honselersdijk heeft op zaterdag 6 januari 2018 een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van

burgemeester A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven. Hij ontving de versierselen behorende bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum van Honsels Harmonie.


Foto Thierry Schut

De heer Voorberg vervult sinds 1968 diverse bestuursfuncties voor het muziekgezelschap. Gedurende twee perioden van in totaal 12 jaar heeft hij zich ingezet als eerste secretaris. Het merendeel van zijn inspanning, 32 jaar, was hij secretaris van de bazarcommissie. Bij de jaarlijks terugkerende tweedaagse bazar waren prijzen te winnen bij het Rad van Avontuur en werden er tal van activiteiten georganiseerd, zoals een kindermiddag en de trekking van de Grote Verloting. De heer Voorberg zorgde voor de inkoop, sponsoren, opbouw en motiveerde de vrijwilligers. Naast zijn bestuurswerk hielp hij met het opruimen en transport van het instrumentarium.

Vanaf 1996 zet de heer Voorberg zich in voor de kerkelijke gemeenschap in Honselersdijk. Vier jaar is de heer Voorberg lid geweest van het college van kerkrentmeesters en was hij enige jaren koster van de Regenboogkerk. Tot op heden verricht de heer Voorberg liefdadig hand- en spandiensten voor de kerk.

Honsels Harmonie bestaat 80 jaar en het nieuwjaarsconcert vormde de aftrap van het jubileumjaar.