Kosten asbestsanering boven de € 2.000.000

Gemeente Westland, foto 's Jeroen Meester

Wateringen 05.02.2015 - De kosten van de sanering bedragen nu al meer dan € 2 miljoen. Daarnaast zijn er kosten voor de inhuur van deskundigen

(juridische bijstand, toezicht houden en milieu-technische advisering). Deze bedragen naar verwachting enkele tonnen. De kosten worden verhaald op de eigenaren van de afgebrande loods. De gemeente houdt rekening met de mogelijkheid dat niet alle kosten verhaald kunnen worden.

 

De gemeente heeft de overeenkomst met hoofdaannemer EcoLoss beëindigd. EcoLoss heeft in de crisissituatie toereikend gehandeld, maar het project bevindt zich nu in een ander stadium. Er heeft steeds overleg plaatsgevonden met EcoLoss over de aanpak en planning. Geconstateerd is dat het bedrijf zich vooral de laatste weken bij herhaling niet heeft gehouden aan de met de gemeente gemaakte afspraken. Dit blijkt ook uit klachten en meldingen van bewoners en verenigingen. De gemeente overlegt met ondernaannemers wie de werkzaamheden kan voortzetten.

Burgemeester J. van der Tak heeft donderdagavond de leden van de raadscommissie Bestuur geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de asbestsanering.

Alle gegeven informatie is terug te vinden in deze brief.