Kreekzone Den Hoorn geschikt voor tijdelijke huisvesting statushouders

Gemeente Midden Delfland

Den Hoorn 12.10.2015 - De gemeente Midden-Delfland draagt bij aan de opvang van de grote stroom vluchtelingen door snel tijdelijke huisvesting voor statushouders te bouwen.

Hiermee ontstaat er ruimte in de asielzoekerscentra voor nieuwe vluchtelingen. Uit onderzoek binnen de gemeente blijkt dat het toekomstige woongebied ‘De Kreekzone’ op dit moment het beste perspectief biedt. Aanstaande dinsdag 13 oktober behandelt de raadscommissie een brief van het college over tijdelijke huisvesting op die locatie.

Extra sociale woningbouw

De brief van het college spreekt van tijdelijke huisvesting in ‘De Kreekzone’ in Den Hoorn. De Kreekzone is de woningbouwlocatie tussen de Harnaschdreef en de woonwijk Look-West. Het college wil komend jaar voor 75 tot maximaal 100 statushouders huisvesting verzorgen. Door statushouders in nieuwe tijdelijke woningen te huisvesten, zorgt de gemeente ervoor dat het reguliere woningaanbod voor overige woningzoekenden in Midden-Delfland beschikbaar blijft.

Volgens het college komt uit onderzoek De Kreekzone naar voren als meest geschikt voor de korte termijn, onder andere vanwege de reeds bestaande woonbestemming en de gunstige ligging ten opzichte van voorzieningen zoals winkels en basisscholen. Realisatie in het eerste kwartaal van 2016 is mogelijk.

Inrichting van de woonlocatie

Net als bij de ontwikkeling van andere woonlocaties zorgt de gemeente voor een goede inpassing in de omgeving. Zij zorgt voor voldoende groenvoorzieningen, veilige toegangsroutes en een kwalitatieve uitstraling van de tijdelijke huisvesting. De wijze waarop de locatie wordt ingericht bepaalt de gemeente in nauw overleg met de omwonenden.

Informatiebijeenkomst

De bewoners en scholen in de directe omgeving ontvangen vandaag een informatiebrief van de gemeente. Daarnaast organiseert de gemeente binnenkort een informatiebijeenkomst, waarin uitleg wordt gegeven over de plannen en waar gelegenheid is voor het stellen van vragen.

Commissievergadering op 13 oktober

Morgen behandelt de raadscommissie de brief van het college. Zij geeft dan aan of ze zich hierin kan vinden. Een definitief besluit wordt in een latere raadsvergadering genomen. Inwoners kunnen de behandeling in de raadscommissie volgen. De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis en is openbaar. Er is slechts een beperkt aantal zitplaatsen op de tribune. Er zijn geen staanplaatsen.

Inwoners kunnen het debat ook thuis volgen via www.middendelfland.nl