Kwart miljoen voor milieuvriendelijk ontgassen van schepen

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/09/2020 10:41 - Gewijzigd op 03/09/2020 11:58

Rotterdam 03.09.2020 - Een verbod op varend ontgassen door binnenvaarttankschepen wordt in heel Nederland vanaf volgend jaar gefaseerd ingevoerd.

In 2021 start het verbod op benzeen en motorbrandstoffen. Dit zijn de meest vervoerde stoffen in de binnenvaart. In 2023 volgt een verbod op benzeen-achtige vloeistoffen en in 2024 een verbod op de resterende meest vervoerde stoffen (ongeacht het benzeengehalte). Daarom is het belangrijk dat er voldoende veilige en milieuverantwoorde alternatieven zijn voor het ontgassen naar de buitenlucht, voordat de wet zijn intrede doet.

Het ministerie stelt € 250.000 ter beschikking om mobiele ontgassingsinstallaties te testen. Schepen moeten hun laadruimten op een milieuvriendelijke manier kunnen ontdoen van dampen die achterblijven wanneer een schip zijn vloeibare lading heeft gelost. Het zogenaamd ‘ontgassen’ vindt nu nog vaak varend plaats. Met het ontgassen worden de nog aanwezige ladingdampen in een tankschip uit het scheepsruim geblazen, zodat daarna andere stoffen kunnen worden vervoerd.


Foto archief

Minister Van Nieuwenhuizen heeft zich bij haar Europese collega’s hard maakt voor een spoedige ratificatie van de verdragswijziging. Want dat is nodig om het verbod in te laten gaan. Op dit moment kunnen schepen in Rotterdam en Moerdijk hun laadruimten ontdoen van dampen bij ontgassingsinstallaties.

Deze 2 locaties zijn echter niet voldoende als het verbod om dit varend te doen, in werking treedt. Er is dan ook behoefte aan mobiele ontgassingsinstallaties met name in de havengebieden waar veel overslag plaatsvindt. Wanneer deze proeven succesvol zijn doorlopen, is het aan de provincies om deze ontgassingsinstallaties te vergunnen.