Kwestie Camping Molenslag voor de Raad van State

door Kees Marks

Monster 23.04.2014 - De dubieuze handelswijze van de overheden rondom het beëindigen van Camping Molenslag werd dinsdag inhoudelijk behandeld bij de Raad van State.

Eigenaar Kees Marks laat desgevraagd het volgende over het verloop weten.

'Gisteren was een belangrijke dag voor ons, eindelijk de zitting bij de Raad van State aan de Kneuterdijk te Den Haag. Om bij de Raad van State te komen viel niet eens mee, vanwege de kermis die er al een paar dagen draait. Vanwege de Koningsdag is het centrum een zooitje, laat staan door de reguliere opbrekingen en aanpassingen die er vooral in het centrum plaats vind.

Maar goed, eenmaal op locatie ging het verder wel gesmeerd. Melden bij de balie, wachten tot binnen geroepen bij de zitting, ook de mensen van het provinciale bureau Natura 2000 aanwezig, met advocaat. En nadat de rechters zich voorstelden, was het mijn beurt om m'n zegje te doen, dat gedaan.

De advocaat van de tegenpartij beweerde dat wij niet ontvankelijk verklaard dienden te worden vanwege het feit dat er geen beroep mogelijk is tegen de vaststelling van het beheerplan, vanwege de lijst die bij het Beheerplan hoort. Een lijst van activiteiten die wél mogelijk zijn in dit betreffende gebied, en,... je raad het al. Kamperen en dus camping komt niet voor op die lijst, dus geen beroep, stelt Provincie/Natura2000 bureau.

Dat was iets te simpel voor de rechters. Na enige discussie waarom dan Camping niet op deze lijst was geplaatst, deelde de advocaat mede dat dit niet strookt met de beoogde natuurwaarden, en dat ligging van de camping een blokkade veroorzaakte om aansluitende natuur gebieden, zoals Solleveld en daarnaast liggende Kapittelduin ( het parkeerterrein aan de Molenslag) daardoor niet verbonden waren.

Dat waren dan ook de redenen waarom de camping uit de lijst met toegestane activiteiten geschrapt was. Naderhand waren er nog wat leuke vragen voor de advocaat; 'Waarom is het pachtcontract beëindigd?' Vanwege het Beheerplan natuurijk, en zo waren er nog een paar meer strikvragen die de advocaat als lastig ervaarde, althans die indruk wekten ze door de manier van praten.

Conclusie

Conclusie is dat wij denken dat wij inderdaad niet ontvankelijk worden verklaard, vanwege de juiste juridische procedure en wetsregels die, hoe warrig ook, er nu eenmaal in het wetboek staan, en er dus naar gehandeld dient te worden. Maar het zou mij ook niet verbazen als de Raad van Staten er toch een verklaring of verzoek bij voegen, omdat nu eenmaal de Natuur in Monster-noord behoorlijk is uitgebreid.

Zoals wij dat aanvoerden, een kleine 110 Ha bij elkaar en alvast een kleine 7, 7 Ha kalkarm grijsduin, bij ons bekend als de Slaperdijk, dat dit ook al 2 maal de grootte is van de camping en de uitbreidingseis kalkarm slecht 3.5 Ha was.

Opties

Er zijn nog 2 opties over om toch een camping te verwezenlijken;

1. is de Haagweg, verkoopkantoor Westlandse Zoom, en achterliggende grond, en

2. Een nieuw verzoek indienen bij de provincie, om toch een camping te hebben op Molenslag, zeg maar een activiteit toevoegen aan de lijst met toegestane activiteiten, op Natura 2000 gebied en bij afwijzing weer naar de Raad van State te gaan, omdat de natuur hier drastisch is uitgebreid, en de oude situatie dus niet meer geldt, iets wat voor het oude besluit nog niet geregeld was. Hier ligt ook nog een mogelijkheid, heel ver weg, maar niet kansloos zeg maar.

Maar onze hoop is gevestigd op de nieuwe Raad in het Westland, om de campingproblematiek nu eens wat prominenter op de agenda te zetten voor ons, of een andere geinteresseerde. Want het wordt openbaar aanbesteed zeg maar, zodat wij eind dit jaar of begin volgend jaar kunnen starten met het inrichten van de nieuwe locatie.

Dan is het maar 1 jaar is dat er geen camping meer is in Monster. Ik heb al verhalen gehoord van behoorlijk wat omzet derving van winkeliers en Jack de visboer,' aldus Kees Marks. 'De echte uitspraak is over een kleine 6 weken, dat is het streven.'

Wordt vervolgd