Landbouw meest vergrijsde sector

CBS

Westlanden 29.03.2204 - In 2023 was bijna één op de vijf bedrijfshoofden in de landbouw 67 jaar of ouder.


In 2013 was dat nog 17%. De akkerbouw telde het hoogste aandeel bedrijfshoofden van 67 jaar of ouder. Het aandeel bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar nam tegelijkertijd ook toe, naar 9,4%. De tuinbouw telde het hoogste percentage jongere bedrijfshoofden. Dit blijkt uit definitieve cijfers van de landbouwtelling van het CBS.

In de akkerbouwsector was vorig jaar 29% van de bedrijfshoofden 67 jaar of ouder. Daarmee was dit de meest vergrijsde sector in de landbouw. Ook onder de combinatiebedrijven en de graasdierbedrijven was het aandeel bedrijfshoofden in deze leeftijdscategorie relatief groot. In totaal waren er bijna 10 duizend agrarische bedrijven met bedrijfshoofden ouder dan 67 jaar.

In 2023 waren er 4.770 agrarische bedrijven die werden geleid door een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar. De tuinbouwsector was de sector met het grootste aandeel bedrijfshoofden jonger dan 40 (12%), gevolgd door de hokdierensector en graasdierhouderij.

Vaker grotere bedrijven bij boeren jonger dan 40 jaar
In totaal hadden 6.090 bedrijven in 2023 een Standaard Opbrengst (SO) van meer dan € 1 miljoen. Hiervan werd 15% geleid door een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar. Met iets meer dan 6% was het aandeel bedrijfshoofden van 67 jaar of ouder in deze klasse het kleinst.

Er waren ruim 9.000 bedrijven in de SO-klasse van een half miljoen tot 1 miljoen euro. Het aandeel bedrijven in deze klasse dat geleid werd door jongere boeren is met 11% relatief groot. 8% van deze bedrijven was in handen van bedrijfshoofden van 67 of ouder.

De SO-klasse van 3.000 tot 25.000 euro bestond in 2023 uit ruim 8.000 bedrijven. Hier waren vooral bedrijfshoofden van 67 jaar of ouder actief (38%), 8% van de boeren in deze klasse was jonger dan 40.

Reacties (3 reacties geplaatst)

Niet zo vreemd dat er weinig jonge boeren zijn. De stikstofdrammers hebben hen elk toekomstperspectief ontnomen. Net als b.v. de visserij sector worden ze langzaam maar zeker gewurgd.
Op sterven na dood.
Gaan jullie ook al beginnen met het bashen van ouderen. Ouder worden is een goed te berekenen demografisch gegeven. Hierop kun je dus anticiperen. Noem eens een keer man en paard als het gaat over criminele ‘jongeren’.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.