Landtong Rozenburg krijgt grotere windturbines

Geplaatst door Westlanders.nu op 30/04/2021 10:52 - Gewijzigd op 01/05/2021 08:30

Rozenburg 30.04.2021 - Half mei start het rijksvastgoedbedrijf met de openbare inschrijving voor twee nieuwe windmolens op het oostelijk deel van Landtong Rozenburg.

Eneco gaat de 12 bestaande windmolens op het westelijk deel van Landtong Rozenburg vervangen door 9 grotere en efficiëntere turbines.

Over de vervanging van de windmolens op de landtong zijn sinds 2018 enkele informatieavonden gehouden. Tijdens die avonden was er ook aandacht voor de voorgenomen uitbreiding op het oostelijk deel. De 2 nieuwe windmolens komen te staan bij 'Paal 83' aan de noordkant van de Noodzeeweg.

De locatie is gekozen omdat de zuidkant geen optie is vanwege veiligheid van grote offshore schepen. De modelvliegclub die gebruikmaakt van een terrein in de omgeving, krijgt een nieuwe plek op de landtong, iets verschoven van de huidige locatie. 

Als na de zomer bekend is wie de twee windmolens gaat bouwen, volgt een nieuwe informatiebijeenkomst. De gemeente Rotterdam ziet erop toe dat eventuele hinder voor omwonenden en bedrijven van de windmolens zoveel mogelijk wordt beperkt. Gelet wordt op een goede inpassing van de windmolens in de omgeving en het beperken van hinder door geluid, slagschaduw, zichthinder en uitzicht. Daarnaast moet het windpark financiële en maatschappelijke voordelen voor omwonenden en omliggende bedrijven hebben.