Leden FloraHolland stemmen in met voorstel verliesdekking 2013

FloraHolland

Honselersdijk 12.07.2014  – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Bloemenveiling FloraHolland op donderdag 10 juli,...

stemden de leden over het voorgestelde besluit om het verlies over 2013 te dekken. De aanwezige leden stemden met een 78% meerderheid in met het voorstel om voor 11 miljoen bij te dragen in dit verlies. Hiervoor wordt een deel (0,25%) van de liquiditeitsbijdrage aangewend. Het overige deel (0,75%) wordt bijgestort op de ledenlening. Het resterende netto verlies van 15,6 miljoen euro wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Na dit belangrijke besluit, heeft de vergadering de jaarrekening vastgesteld.

Stevig signaal

De opkomst tijdens de ALV van 10 juli was met 372 aanwezige leden hoog. Zij vertegenwoordigden 26,2% van de stemwaarde en dat is bijna twee keer zoveel als gebruikelijk. Met deze opkomst en het aantal stemmen voor het voorstel, geven de leden van FloraHolland een stevig signaal af dat zij achter de coöperatie staan.

Uitvoerig in gesprek

Deze extra ALV van 10 juli was nodig omdat in de reguliere vergadering op 5 juni een eerder voorstel voor de verliesdekking niet werd aangenomen. Algemeen directeur Lucas Vos: "De uitkomst van de ALV van 5 juni is aanleiding geweest voor uitvoerige gesprekken met en onder de leden over hun coöperatie. Ik ben verheugd over deze uitkomst. Het financieringsvraagstuk is met dit besluit op een verantwoorde wijze opgelost en de intensieve interactie met de leden heeft de coöperatie versterkt. Die beide aspecten zijn van groot belang voor onze toekomst."