Leuningjes en Koperen Kees gaan samenwerken

De Leuningjes, Dario Fo, Koperen Kees

Poeldijk 03.11.2014 - Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes en Dario Fo/Koperen Kees, beide uit Poeldijk onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking bij hun huisvesting.

Vooral wordt daarbij gekeken naar de kansen om lagere kosten voor huisvesting te realiseren. Dario Fo heeft te maken met het stoppen van de rechtstreekse subsidie van gemeente Westland voor Theaterschool Koperen Kees en De Leuningjes wordt geconfronteerd met verenigingen die door het stoppen van de gemeentelijke cultuursubsidies hun huisvesting niet meer kunnen betalen.

Deze ontwikkelingen zijn voor de besturen van de twee organisaties aanleiding geweest om met elkaar in gesprek te gaan. Bij de inventarisatie worden zowel het gebouw aan de Voorstraat als aan de Julianastraat bezien. Partijen hebben de gemeente Westland geïnformeerd over hun contact.