Lichte stijging waterschapsbelasting verwacht

Geplaatst door Westlanders.nu op 18/10/2013 14:08 - Gewijzigd op 18/10/2013 14:11

Westlanden 18.10.2013 - Dinsdag 15 oktober heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland besloten de begroting 2014 ter vaststelling aan te bieden aan de verenigde vergadering.

Door het doorvoeren van bezuinigingen en de beheersing van de kosten is Delfland erin geslaagd de tariefstijging van de waterschapsbelasting in 2014 te beperken tot 2% voor de watersysteemheffing en 3% voor de zuiveringsheffing. Donderdag 21 november 2013 stelt de verenigde vergadering de begroting 2014 en de tarieven voor de waterschapsbelasting definitief vast.

"We zijn tot het uiterste gegaan om de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden", vertelt dijkgraaf Michiel van Haersma Buma. "Dit doen we met minder personeel, bezuinigen en strakke ramingen, maar wel met behoud van kwaliteit en veiligheid voor droge voeten en schoon water. Kortom, we doen hetzelfde werk tegen lagere kosten."

Tijdens de hevige regenbuien in het weekend van 12 en 13 oktober 2013 bleek dat de grote investeringen hebben geholpen om de wateroverlast te beperken. Met een neerslag van 80 tot 100 millimeter per etmaal was er nog wel sprake van incidentele wateroverlast, maar deze wateroverlast had veel erger kunnen zijn. De enorme hoeveelheid water die Delfland kreeg te verwerken, was door alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen beter te beheersen.

Delfland blijft zich ook de komende jaren richten op het verder verlagen van de kosten. Hierbij wordt niet ingeleverd op veiligheid en leefbaarheid voor de huidige en volgende generaties.