Lokale aanpak van ‘water’problemen

HH Delfland

Westlanden 04.09.2014 - De waterkwaliteit in het Delflandse gebied is de afgelopen decennia flink verbeterd. Maar het is nog niet goed genoeg!

Er moet dus nog heel wat werk verzet worden en dat doet Delfland samen met andere partijen. Vaak gaat het daarbij om maatregelen of activiteiten die voor het hele gebied gelden. Maar ook op lokaal niveau zijn er kleinere waterkwaliteitspunten die om aandacht vragen. Stilstaand water, overmatige kroosaangroei en teveel bladeren in het water leiden her en der tot geuroverlast en incidenteel tot vissterfte.

Het is de bedoeling om tot en met 2015 zoveel mogelijk van deze lokale knelpunten op te lossen. In het komend half jaar worden er daarom maatregelen genomen in de wijk Waldeck in Den Haag, ten noorden van de Tempelweg in polder Schieveen in Rotterdam en bij zwembad de Boetzelaer in Monster (gemeente Westland).

Het gaat hierbij om maatregelen als:

  • Het beter laten stromen van het water;
  • Het aanbrengen van waterplanten;
  • Het baggeren (verwijderen) van de voedselrijke sliblaag op de waterbodem;
  • Het verwijderen of snoeien van overgroeiende beplanting.

Op deze manier wordt het water schoner. Kroos en algen gedijen namelijk in stilstaand water, waterplanten bieden voedsel en bescherming voor vissen en nemen tegelijkertijd voedsel op uit het water om dit vervolgens om te zetten in onder andere zuurstof. Verwijderen van een voedselrijke sliblaag of bladeren vermindert de hoeveelheid voedingsstoffen in het water.

Ook u kunt helpen om problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. Gooi geen brood in het water en voer geen vogels. Etensresten, maar ook eenden- en hondenpoep dat met een regenbui in het water spoelt, zijn oorzaak van te veel voedingsstoffen in het water. Die voedingsstoffen kunnen leiden tot zuurstofloosheid (vissterfte) en overmatige kroosgroei, met als mogelijk gevolg stankoverlast.

Delfland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van water in sloten, plassen en vaarten. Goed onderhoud, goede doorstroming, het tegengaan van lozingen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen dragen hieraan bij. Ook als je dat op lokaal niveau doet.