Loswal “De Bonnen” schenkt € 12.500,-- voor de Poolse opera Halka

Emi Barendse

Poeldijk 09.07.2014 - De heer Uitterhoeve, secretaris-penningmeester van Loswal "De Bonnen" overhandigde vorige week een cheque...

voor de Poolse opera Halka aan de directeur van Dario Fo, ondernemers in de kunst. Met het bedrag van € 12.500,-- ondersteunt het fonds dit bijzondere initiatief om met Poolse en oorspronkelijke Westlanders de Poolse opera Halka op de planken te brengen.

Vooral de integratie van de bewoners en werknemers in Westland, met verschillende achtergronden, vindt het fonds belangrijk en wordt hiermee gehonoreerd. Naast de opera worden ook projecten uitgevoerd op het gebied van beeldende kunst, fotografie, koken, geschiedenis, muziek en literatuur. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke afsluiting van het seizoen met vrjjwilligers van Dario Fo in Poeldijk.

De beheerstichting Loswal “De Bonnen” heeft ten doel de bevordering van innovatie in- en ontwikkeling van de tuinbouw onder glas. Zij verleent financiële steun aan projecten die hierop betrekking hebben, alsmede aan projecten die de kwaliteit van de samenleving bevorderen. Het werkgebied van onze stichting omvat de streek het Westland en de deelgemeente Hoek van Holland.