Luchtkwaliteit verbeterd sinds eerste lockdown

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/01/2021 09:37 - Gewijzigd op 12/01/2021 09:45

Westlanden 12.01.2021 - Door de maatregelen van de eerste lockdown die half maart 2020 begon, daalden de gemeten concentraties stikstofdioxide

en fijnstof tussen 10 en 30%.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de luchtkwaliteit door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de DCMR Milieudienst Rijnmond Milieudienst Rijnmond.

De concentratie stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide) verminderde in het voorjaar met ongeveer 30% in drukke straten. In steden was de NO2-concentratie een kwart minder en ongeveer 18% minder in landelijke gebieden. Eerdere (voorlopige) schattingen met modellen door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gingen uit van een verbetering van 10 tot 20%. Ook de gemeten fijnstofconcentraties (PM2,5 fijnstof ) daalden met 10-25%. Ook dit is meer dan eerder werd ingeschat. Onderzoekers van het RIVM en DCMR Milieudienst Rijnmond publiceren de resultaten deze maand in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Atmospheric Environment’.

Nieuw in de huidige cijfers is dat nu een uitgebreide analyse is gedaan van de meetresultaten van de luchtkwaliteit tot half mei. Eerdere (voorlopige) analyses waren op basis van informatie uit maart en april. In deze analyse is bovendien de invloed van het weer op de luchtkwaliteit gescheiden van die van de lockdown maatregelen.

Inademing van verhoogde concentraties fijnstof en stikstofdioxide kan effect hebben op de gezondheid van mensen. Of de tijdelijke verlaging van concentraties in het voorjaar gezondheidswinst kan opleveren is op dit moment niet aan te geven. Door de lockdown maatregelen in het voorjaar van 2020 was er minder verkeer en minder activiteit van industrie in Nederland en omringende landen. Hierdoor was de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tijdelijk lager dan normaal; bij verkeer ongeveer 20-60% lager, bij de industrie 5-25% en bij vliegverkeer 60-90%.