Maasdijk pakt titel EHBO Nederland

Gertjan Pellikaan

Maasdijk 31.05.2016 - EHBO-vereniging Maasdijk is afgelopen zaterdag 28 mei eerste geworden op de landelijke wedstrijd van EHBO Nederland. Deze werd gehouden

in en rondom de Zeetoren in Hoek van Holland. Aan de wedstrijd namen 15 teams deel, afkomstig uit het hele land. Maasdijk was met drie teams goed vertegenwoordigd.

Ieder jaar organiseert EHBO Nederland in mei haar landelijke wedstrijd. Deze wedstrijd bestaat uit diverse ongevalsituaties waarin de deelnemende teams hulp moeten verlenen. Elk team bestaat uit drie hulpverleners, waarvan er één de leiding bij de hulpverlening op zich neemt. De slachtoffers zijn mensen met een LOTUS-opleiding. Zij zijn in staat een realistische ongevalsituatie uit te beelden door wonden te grimeren en daarbij overeenkomstig te acteren.


 Het winnende team uit Maasdijk: Marjolein Vellekoop, Franciska Vonk, Marije van der Ende

De deelnemende ploegen moesten in zes verschillende situaties hulp verlenen: iemand die uit een rolstoel was gevallen en daarbij letsel had opgelopen, een situatie waarbij gereanimeerd moest worden, een vechtpartij waarbij een gebroken jukbeen en een uitgeslagen tand. Een opa die thee over zichzelf en zijn kleinkind (een baby) had gemorst, een barbecue die door gebruik van spiritus uit de hand liep en een ongeval met een open botbreuk aan het onderbeen.

De wedstrijd werd zelfs even tijdelijk stilgelegd doordat één van de Maasdijkse teams hulp moest verlenen bij een echt ongeval bij de Zeetoren. Dit leverde dan wel geen extra punten op, maar wel de nodige waardering.

Aan het eind van de voorrondes kwamen twee poulewinnaars tevoorschijn die het in de finaleronde tegen elkaar moesten opnemen: Maasdijk en Heeswijk-Dinther (de winnaar van vorig jaar). In de finale ging het er heftig aan toe: een man werd onwel doordat hij (vermoedelijk) door een bij was gestoken en daardoor een anafylactische shock opliep, een vrouw die daar hysterisch op reageerde, een man die tijdens het abseilen van de Zeetoren een beroerte overkwam en een man die met het vissen een vishaak in zijn hand had gekregen.

Uiteindelijk behaalden beide teams in deze finale evenveel punten. Doorslaggevend werd toen het behaalde aantal punten door de leiding van het team. Aangezien Maasdijk daarin beter presteerde, werd zij eerste en mocht met de wisseltroffee naar huis.