Maassluis start onderzoek naar geluidsoverlast rijksweg A20

Geplaatst door Westlanders.nu op 30/01/2015 14:54

Maassluis 30.01.2015 - Al lange tijd is er binnen de gemeente Maassluis veel ergernis over het geluid wat wordt veroorzaakt door verkeer op de A20.

Naar aanleiding van de overlast heeft de gemeente de opdracht gegeven aan de DCMR om de geluidsbelasting te onderzoeken. In de afgelopen periode heeft Rijkswaterstaat namelijk de maximum snelheid op de A20 verhoogd en met de komst van de Blankenburgtunnel zal ook het verkeer nog eens toenemen. Dit zal er voor zorgen dat de overlast zal toenemen. De gemeente is in gesprek met Rijkswaterstaat en heeft bezwaar aangetekend tegen de snelheidsverhoging naar 130 km.

In december heeft Rijkswaterstaat de gemeente laten weten dat zij de situatie gaan onderzoeken. De verwachting is dat Rijkswaterstaat eind maart duidelijkheid gaat geven over bevindingen en conclusies. In de reactie van Rijkswaterstaat op het bezwaar van de gemeente blijkt dat de snelheidsverhoging geen directe aanleiding geeft om maatregelen te treffen.

Wethouder Kees Pleijsier geeft aan dat het positief is dat Rijkswaterstaat gestart is met het onderzoek. “Rijkswaterstaat gaat de situatie opnieuw beoordelen. Dit onderzoek biedt perspectief. Maar het geeft ons op dit moment nog geen zekerheid dat Rijkswaterstaat een oplossing gaat bieden voor de geluidsoverlast in Maassluis. Daarom heeft het college besloten om beroep aan te tekenen tegen de snelheidsverhoging op de A20 en wordt er kritisch gekeken naar de ontwikkelingen rondom de Blankenburgtunnel.“