Maassluise raad voor herbenoeming burgemeester Haan

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/06/2021 07:42

Maassluis 10.06.2021 - De gemeenteraad van Maassluis heeft tijdens de vergadering van woensdagavond 9 juni besloten om burgemeester Haan aan te bevelen voor herbenoeming.

De eerste termijn van burgemeester Haan eindigt op 2 november dit jaar. De herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.

Begin 2021 heeft de Commissaris van de Koning de gemeenteraad gevraagd een aanbeveling te doen over de herbenoeming van burgemeester Haan. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim. 

Het advies was voorbereid door de Vertrouwenscommissie die bestaat uit de voorzitters van alle politieke fracties in de gemeenteraad en wethouder Bronsveld (locoburgemeester) als adviseur. De vertrouwenscommissie heeft een (geheim) verslag van bevindingen over het functioneren van de burgemeester opgesteld en dit aan de gemeenteraad voorgelegd.

Op basis van dit verslag heeft de gemeenteraad besloten om de heer Haan her te benoemen als burgemeester van de gemeente Maassluis. Het standpunt van de gemeenteraad wordt meegedeeld aan de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal burgemeester Haan vervolgens bij Koninklijk Besluit worden herbenoemd