Marine ruimt vliegtuigbom van 500 pond op

Defensie.nl

Hoek van Holland 26.06.2019 - Mijnenjagers brachten vandaag op de Noordzee een vliegtuigbom van 500 pond tot ontploffing. Het zware explosief uit de Tweede Wereldoorlog

lag in een druk bevaren gebied voor de kust van Hoek van Holland.

Mijnenjager Zr. Ms. Urk met daarachter de ontploffende zeemijn

Het onschadelijk maken van de vliegtuigbom gebeurde door de mijnenjagers Zr. Ms. Makkum, Zr. Ms. Urk en de Belgische BNS Crocus. Met de inzet van duikers van de de Seafox, een onbemand verkenningsduikvaartuig, werd het explosief tot ontploffing gebracht.

Bedreiging zeevaart
Naar schatting liggen er nog tienduizenden mijnen en vliegtuigbommen uit beide wereldoorlogen op de zeebodem. Hun aanwezigheid bedreigt de zeevaart, die van vitaal belang is voor de Nederlandse economie. Wekelijks varen mijnenjagers uit om deze meldingen op te lossen. Daarnaast vergroot de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld de kans op een gewapend conflict en de inzet van zeemijnen.

 


Leden van de Defensie Duikgroep maken de Seafox klaar voor een inspectieduik

Vervanging mijnenjagers
De huidige 6 mijnenjagers van de Alkmaar-klasse naderen het einde van hun levensduur. Zij worden vanaf 2025 vervangen door 12 nieuwe schepen die Nederland samen met België aanschaft. De nieuwste mijnenjagers krijgen geavanceerde hulpmiddelen tot hun beschikking. Zij gaan meer gebruikmaken van onbemande systemen, zodat zij efficiënter in mijnengevaarlijk gebied kunnen opereren.