Marktplein 's-Gravenzande is ramp voor gehandicapten

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/05/2013 10:46 - Gewijzigd op 13/05/2013 10:53

's-Gravenzande 13.05.2013 - Aan de fractie van GemeenteBelang Westland zijn vragen gesteld door het Platform Gehandicapten Westland.

Voor mensen die zich vanwege een functiebeperking met rolstoelen en scootmobielen moeten voortbewegen, is het Marktplein van 's-Gravenzande een ware ramp. De wielen van de rolstoelen komen door de brede voegen tussen de tegels voortdurend vast te zitten. Tijdens de marktdagen als alle kramen zijn opgesteld en er veel publiek is, zijn deze voegen slecht te  zien en het ontwijken ervan is vrijwel onmogelijk. Dat leidt soms tot hachelijke situaties. Rolstoelen  en scootmobielen komen  vast  te zitten en vallen soms om, met alle gevolgen van dien.

Afgezien van de lichamelijke gevolgen die dit voor betreffende mensen kan hebben, kan dit ook voor de gemeente Westland financiële gevolgen hebben. Men kan immers de gemeente aansprakelijk stellen voor de geleden lichamelijke en materiële  schade.

GemeenteBelang Westland heeft dan ook de volgende vragen:

Is het mogelijk de bestrating van het Marktplein dusdanig aan te passen dat de veiligheid voor mensen die afhankelijk zijn van rolstoel, scootmobiel of rollator beter gewaarborgd wordt?

De fractie van GemeenteBelang Westland verzoekt U de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend;

Jan de Nooy,

Namens fractie GemeenteBelang Westland.