Meerderheid Wateringse bedrijven tegen opvang asielzoekers Lierseweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/02/2016 09:52 - Gewijzigd op 16/02/2016 10:05

Wateringen 16.02.2016 - Er is bij Westlanders.nu een reactie binnen gekomen van André van der Goes, voorzitter S.O. BWP en VVE Zwethove, naar aanleiding

van de verklaring van Dhr. Koelemij die hij maandag verstuurde als voorzitter van de BVIW inzake huisvesting van asielzoekers op de Lierseweg. Veel Wateringse ondernemers waren verbaasd over zijn uitspraken en kunnen zich niet in zijn lezing vinden.

André van der Goes vertelt; 'Als ik het goed begrepen heb is er wat verwarring ontstaan over de brief die Pim Koelemij aan de raad gestuurd heeft zoals maandag weergegeven.

Pim is de nieuwe voorzitter van de bedrijvenvereniging en zij hebben uiteraard hun eigen verantwoordelijkheid. De leden van de vereniging komen grotendeels van de 3 bedrijventerreinen en verder uit Wateringen, Kwintsheul, Midden –Delfland en verder. De vereniging verzorgt hoofdzakelijk netwerkbijeenkomsten.

Ik ben voorzitter van de Stichting BIZ en vertegenwoordig alle 650 bedrijven die op de 3 bedrijventerreinen gevestigd zijn, tevens ben ik voorzitter van de VVE Zwethove, het terrein waar het hotel gevestigd is.

Ik behartig dus de belangen van deze bedrijven. Het moge duidelijk zijn dat de conclusie van de vereniging niet de conclusie van de Stichting en de VVE Zwethove is.

Mijn conclusie voor de Stichting is dat er best wel gematigde reacties zijn maar verder overwegend negatief; terwijl mijn conclusie voor de VVE samengevat erop neer komt dat ik de raad dringend zal verzoeken om geen medewerking te verlenen aan het voorstel van het college voor een AVO op Zwethove. ( Het valt mij overigens op dat de meeste gematigde reacties komen van die bedrijven die verder af zitten van het Hotel!)

Ik hoop met deze reactie alsnog duidelijk gemaakt te hebben hoe de verhoudingen tussen de diverse verenigingen en stichting liggen.'