Metro Hoekse lijn in september 2019 van start

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/06/2019 09:38 - Gewijzigd op 21/06/2019 09:50

Hoek van Holland 21.06.2019 - De nieuwe metroverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland kan als alles meezit in september 2019 gaan rijden.

Dat heeft het college van Rotterdam in een voortgangsrapportage meegedeeld aan de gemeenteraad, zoals hieronder beschreven.

Toelichting:

'Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportage Hoekse Lijn juni 2019. In lijn met de vorige voortgangsrapportages berichten wij u over de spoorbeveiligingssoftware en bijbehorende veiligheidsverklaring, de planning, het testen, het documentmanagement en de indienststellingsvergunning. Momenteel wordt het testbedrijf uitgevoerd. De testen verlopen tot nu toe positief. Wanneer het testbedrijf is afgerond, kan het proefbedrijf plaatsvinden. Als vervolgens de veiligheidsdossiers positief worden beoordeeld, kan de indienststellingsvergunning in de zomer worden verstrekt. Wanneer er tijdens het test- en proefbedrijf verder geen grote tegenvallers zijn, start de exploitatie van de Hoekse Lijn in de loop van september 2019.

Dit kan zonder overschrijding van het projectbudget. In deze rapportage informeren we u daarnaast over de werkzaamheden van consortium Baak en de stand van zaken rondom de Verlenging van de Hoekse Lijn. De planning voor de Verlenging (Metro aan Zee) wordt op dit moment herijkt.

In de Stuurgroep Hoekse Lijn van juli worden zowel de planning van de Ombouw als de planning voor de Metro aan Zee (Verlenging) besproken. Dit ís in het Bestuurlijk Stakeholdersoverleg (20 juni 2019) afgestemd. Dat betekent dat we u in de volgende voortgangsrapportage gedetailleerder kunnen informeren over de start van de exploitatie en de communicatie hierover naar de reizigers.

Woensdag 19 juni 2019 hebben wethouders EWKen FOHGP gesproken met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen (dorp en strand) in Hoek van Holland. Net als vorig jaar wordt een compensatiebudget beschikbaar gesteld voor aanvullende PR S Communicatie, organisatie van evenementen en ‘Proef de Hoek'.

Spoorbeveiligingssoftware

In de vorige voortgangsrapportage hebben wij uw raad geïnformeerd over de status van de ISAverklaring behorend bij de geleverde spoorbeveiligingssoftware. De status van de huidige ISAverklaring is dat deze geschikt is voor zowel testen als exploitatie. Daarbij geldt de voorwaarde dat een aantal testen uitgevoerd en testritten gereden moeten worden binnen het test- en proefbedrijf, waarbij geen veiligheidsgerelateerde knelpunten naar voren komen. Deze testen en testritten worden momenteel uitgevoerd binnen het testbedrijf..

Planning

De dag-tot-dag-planning voor het dynamisch testen, testbedrijf en proefbedrijf wordt continu aangepast op basis van ontwikkelingen binnen het project. Momenteel wordt het testbedrijf uitgevoerd. Het testbedrijf zal in ieder geval tot de zomer duren. Tegelijkertijd wordt de aanvraag van de indienststellingsvergunning voorbereid. Start exploitatie wordt momenteel voorzien in de loop van september 2019. Dit is onder voorbehoud dat er geen nieuwe storingen of fouten optreden tijdens de testperiode die grote vertraging tot gevolg hebben. Start exploitatie per september 2019 kan gerealiseerd worden zonder budgetoverschrijdingen.

Testen

In week 22 hebben de capaciteitstesten plaatsgevonden. Tijdens deze testen is de capaciteit van energievoorziening en bijbehorende systemen van de Hoekse Lijn getest. Momenteel worden de uitkomsten van deze testen geanalyseerd. Vooralsnog zijn er geen grote knelpunten ontdekt. De komende weken wordt het testbedrijf en het opleiden van bestuurders en verkeersleiding voortgezet.'

De volledige tekst van de tussenrapportage vindt u hier