Midden-Delfland vordert €117.000 terug na uitkeringsfraude

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 26.01.2015 - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland vordert ruim € 117.000,- aan uitkering terug van één van haar inwoners.

Uit een onderzoek van de sociale recherche bleek dat de betrokkene al in een reeks van jaren samenwoonde met een partner, terwijl zij aan de gemeente opgaf dat zij alleen woonde. De vrouw moet de ten onrechte betaalde uitkering terugbetalen. Ook zal de gemeente van deze fraude aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Voorkom problemen

Midden-Delfland treedt hard op tegen bijstandsfraude. Ontvangt u een uitkering via de gemeente? Geef dan alle informatie die van belang is voor uw uitkering direct door aan het team Werk en Inkomen van de gemeente.

Zij zijn te bereiken via 015 – 380 41 11 of via werkeninkomen@middendelfland.nl

Zo voorkomt u problemen.