Minderjarige vluchtelingen vaker herenigd met familie

CBS

Nederland 28.11.2022 - Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers.


Voor 51% van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam, is binnen vijf jaar familie naar Nederland overgekomen. Voor andere asielzoekers was dit 27%, zo blijkt uit onderzoek van het CBS.

Tussen 2014 en 2020 stroomden ieder jaar gemiddeld 1.900 zogenaamde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in de opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Deze groep bedraagt gemiddeld 5,4% van de totale instroom van asielzoekers. In 2015 stroomde de grootste groep alleenstaande jongeren in, 4.200. Deze groep bestond voor 81% uit jongens en voor 82% uit jongeren tussen de 15 en 18 jaar. De meeste alleenstaande jongeren hebben een Syrische (1.900) of Eritrese (1.300) nationaliteit.

Onder alle alleenstaande minderjarige vluchtelingen waren het vooral jongeren met de Syrische nationaliteit van wie familie naar Nederland kwam. Drie jaar na instroom in 2015 was dit 75%, waarna het stabiliseerde. Syrische jongeren werden vaker en sneller herenigd met hun familie dan andere jongeren, omdat zij beschikten over betere documentatie en de procedure daarom sneller verliep. Onder Eritrese alleenstaande minderjarigen is 30% herenigd met familie na drie jaar in Nederland.

Het grote aandeel nareizigers onder Syrische jongeren is ook terug te zien in de thuissituatie na het verlaten van de opvang van het COA. Twee jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning is 51% van hen thuiswonend kind en 30% alleenstaande. Van de Eritrese jongeren stond na dezelfde periode 7% als thuiswonend kind geregistreerd en 68% als alleenstaande.

Helft statushouders behaalde onderwijsdiploma, helft werkt
Vijf jaar na aankomst in 2015 had meer dan de helft (52%) van de alleenstaande jongeren met een verblijfsvergunning een diploma. Hiervan behaalde 74% een diploma op lager onderwijsniveau (basisonderwijs, vmbo, de eerste drie leerjaren van havo/vwo of mbo niveau 1) en 26% op middelbaar onderwijsniveau (bovenbouw havo/vwo, mbo niveau 2 tot en met 4). Bij minderjarige asielzoekers mét begeleiding is deze verdeling ongeveer hetzelfde. 2% van de alleenstaande jongeren uit 2015 volgden op 1 oktober 2020 een hbo- of wo-opleiding.

Vijf jaar na het verkrijgen van een vergunning was meer dan de helft (54%) van de status houdende alleenstaande jongeren werkzaam, waarvan bijna een kwart (24%) voltijds werkte. Van de werkende jongeren was 59% in dienst als uitzend- of oproepkracht en 30% werkte in de horeca.

Reacties (13 reacties geplaatst)

Juist. Iedereen is een gelukzoeker.
En geen woord over de interpunctie van Loe?
En hoe foutloos is het Duits van Lau?
Claudia wat een niets opslaande reactie jij weet totaal niet wat er in het westland laat staan in de wereld aan de hand is alleen je eigen medelijden hebben maar dat zijn er veel ik ga het niet zinloos uitleggen maar lau heeft 100 procent gelijk ga je eerst eens verdiepen wat er speelt en niet alleen onwetend net als in den haag dom roepen
Claudia, het is hachje, niet hagje. Als je niet kunt schrijven kun je waarschijnlijk ook niet denken. Vluchtelingen ammehoela. (en ik had het niet over Oekraïners, dat zijn nl. wel vluchtelingen). Het gaat hier over jonge mannen die hierheen komen met tienduizenden en dan hun familie hierheen halen. Dat zijn GEEN vluchtelingen. Dat zijn gelukzoekers die minimaal bijdragen en maximaal profiteren.
Trudie begrijpt de kerstgedachte. Lau is alleen maar met zijn eigen hagje bezig.
Net als Loe en andere.....
Ik vind dat vluchtelingen veiligheid verdienen.Er zijn ook wel een paar dingen te zeggen over het verschil tussen Oekraïners en andere groepen. Er wordt altijd gepleit voor opvang in de regio, en nu zijn wij de regio. Er kan geen misverstand over bestaan dat ze op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.
Is familiewarmte alleen voor DeBlankeTopDerDuinen? Vluchten doet niemand voor de lol.
Loe vind het dus jammer dat hij ze niet het hele jaar ziet. Hij weet ook WIE het zijn.
Ten eerste zijn dit geen vluchtelingen maar gelukzoekers. Als ze op de vlucht waren kwam de hele familie gelijk wel mee. Ten tweede moet je dus het gigantische aantal gelukzoekers -om te beginnen- minstens vermenigvuldigen met een factor 5. Gut gut wat zijn wij blij… Kom op Rutte, begin eens met je tegenmaatregelen! Het land gaat er kapot aan en dan moeten ze straks weer ‘vluchten’!
Wij niet je ziet ze het hele jaar niet en waarom nu wel trudie en we hebben er genoeg in nl te veel dus daar blijven
Vraag me af waarom de redactie dit gevoelige onderwerp post.
Het roept allerlei vervelende reacties op.....
Kijk dit zijn nou fijne berichten om te lezen, wie wil er nou niet met kerst met familie zijn.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.