Mogelijke belangenverstrengeling van wethouder Maassluis

Maassluis Belang

Maassluis 05.03.2014 - De fractie van Maassluis Belang heeft Collegevragen gesteld wat betreft de verrekening van een grondtransactie...

met het bestuur van de VVE Jacob Roggeveen wooncomplex aan de Merellaan te Maassluis.

Daarin vraagt de fractie aan het College of zij op de hoogte van het bedrag a € 25.000,- was, dat de overkoepelende Vereniging van Eigenaren in 2008 was overeengekomen met de ontwikkelingscombinatie Burgemeesterswijk (OCB) inzake vergoeding grondkosten voor het fietspad.

Tijdens de onderhandelingen met de VVE was de heer van der Wees voorzitter van deze VVE. De heer van der Wees is in het dagelijks leven o.a  wethouder van de gemeente Maassluis. Hier lijken conflicterende belangen op te kunnen treden.

De fractie van Maassluis Belang heeft verder de volgende vragen;

Bent u het met ons eens dat deze functies in dit proces een risico in zich dragen?

Dat dit gevaar van belangenverstrengeling absoluut vermeden dient te worden?

Belanghebbenden zijn tot op dit moment niet op de hoogte van de stand van zaken, dit terwijl deze zaak al  6 jaar loopt!

Er is op de begroting geen bedrag van minimaal €25.000,- gereserveerd!

Kunt u ons aangeven wanneer deze kwestie wordt opgelost?

Namens de fractie van Maassluis Belang