Natuurherstel voormalig kampeerterrein Molenslag

Dunea

Monster 12.06.2014 - Dunea start in opdracht van de Provincie Zuid-Holland vanaf maandag 16 juni met fase B van het natuurherstel op de voormalige Camping Molenslag in Solleveld.

Ze starten nu om voor het drukkere strandseizoen klaar te zijn. De werkzaamheden duren tot uiterlijk eind juli.

De werkzaamheden

  • Afplaggen zand ( > 60 cm tot aan Oud duin), aansluiting bestaand duingebied
  • Verwijderen ondergrondse infrastructuur (zone langs strandslag blijft ongewijzigd)
  • Verwijderen verharding
  • Aanbrengen oorspronkelijk reliëf
  • Deels openstellen voor recreatie (struinpad) door middel van drie klaphekjes (verboden voor honden).

Wij doen ons best om overlast tot een minimum te beperken. Wij vragen uw begrip voor de mogelijke overlast.

Afvoer plagmateriaal (start vanaf juli)

Het zand, in totaal 19.000 m3, wordt afgevoerd naar ’s Heeren Loo Zorggroep “Westerhonk”. Zij gaan het zand hergebruiken. Het vrachtverkeer rijdt van maandag tot en met vrijdag via de Molenslag – Molenweg – Haagweg naar Westerhonk.

Op de route is er uiteraard aandacht voor de andere verkeersdeelnemers en we houden rekening met recreatieverkeer. Er zijn veel zijweggetjes op de route. Om eventuele onveilige situaties zo veel mogelijk te voorkomen worden de volgende maatregelen getroffen:

  • Vrachtverkeer rijdt stapvoets
  • Rijplaten
  • Waarschuwingsborden

Natura 2000

Dit natuurherstel biedt ruimte voor het kalkarme grijze duin waarmee het gebied voldoet aan de Natura 2000-doelstelling. De staatssecretaris van EZ heeft voor Nederland ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Ongeveer 69% is water, de rest (31%) is land. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.

Dunea drinkwaterproducent en natuurbeheerder

Dunea beheert de duingebieden tussen Monster en Kijkduin en tussen Scheveningen en Katwijk: Meijendel, Berkheide en Solleveld. Na het natuurherstelproject  zal Dunea het natuurgebied op het voormalig kampeerterrein Molenslag ook gaan beheren als onderdeel van Solleveld.