Natuurherstelproject Molenslag bijna klaar

door Dunea

Monster 29.07.2014 - Dunea heeft in opdracht van de Provincie Zuid-Holland natuurherstelmaatregelen uitgevoerd op de voormalige Camping Molenslag in Solleveld.

De meeste werkzaamheden zijn in juli afgerond. In september (na de bouwvak) worden er nog klaphekjes aangebracht en een struinpad ingericht. Het gebied is afgeplagd en het oorspronkelijk reliëf is in het gebied hersteld.

Nu kan de natuur zelf aan de slag om zich te ontwikkelen tot kalkarm grijs duin. Door het afplaggen ziet het gebied er nu nog uit als een zandvlakte. De afgelopen weken is door invloed van het weer (droog, warm, veel en harde N-O wind) bij enkele omwonenden overlast ervaren door zandverstuiving.  

Om meer overlast zo veel mogelijk te beperken heeft Dunea aan de bestaande afrastering zowel aan de Molenslag als aan de slapersdijk een windkerend doek aangebracht waardoor het stuiven van zand richting het omliggend terrein sterk wordt verminderd. Wanneer de bodem dadelijk is gezet en enigszins verdicht raakt door de neerslag zal het verstuiven steeds verder afnemen.