Natuurlijk Delfland; Warmtelinq Gasunie is ecologische impact

Natuurlijk Delfland

Delfland 27.09.2020 - Natuurlijk Delfland is door de Gasunie geïnformeerd over de aanleg van een pijpverbinding tussen de Maasvlakte en Den Haag.

Dit ingrijpende project loopt o.a. langs de Krabbeplas en de A20 naar Kethelplen/A4 langs het A4-talud aan de westzijde onder de Woudweg door, dan via het ecodust naar de oostzijde langs het Veenweidepad, dan langs het Slinkslootpad en Keenenburgpad tot de Kruithuisweg.

Dan langs de ecologische zone in Tanthof, waar aan de Laan der Verenigde Naties een groot Booster(pomp)gebouw is gepland naar de Prinses Beatrixlaan. Vervolgens langs de oostzijde (Voorhof) van de Prinses Beatrixlaan naar ’t Haantje en verder in Rijswijk aan de westzijde van de Prinses Beatrixlaan door de net ingeplante berm via Park Overvoorde en de De la Reyweg, Kempstraat naar de gascentrale in Den Haag.

Op het tracé staan duizenden bomen en struiken (Kenenburgpad, Kruithuisweg, Prinses Beatrixlaan, Overvoorde), die moeten worden gekapt. De Gasunie komt nog met een overzicht van de ecologische impact. De Gasunie gaat uit van compensatie van de vergunningsplichtige bomen en wil na aanleg een strook van 10 meter vrijhouden (werkstrook 15 – 30 meter). Natuurlijk Delfland heeft dat een ‘middeleeuwse’ visie genoemd.

Uitgangspunt van Natuurlijk Delfland voor verder overleg is niet alleen een compensatie van vergunningsplichtige bomen (dat spreekt voor zich), maar een volledige natuurvriendelijke aanleg. ND denkt dan een herbebossing van de 10 meter-strook met voedselbossen, wilgengrienden, wadi’s en paddenpoelen, houtrillen en ringslangbroeihopen etc.. Een aanleg die voluit inzet op toename van de biodiversiteit.

De Gasunie heeft vervolgoverleg voorgesteld.