Natuurorganisaties naar rechter tegen bomenkap Kraaiennest

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/05/2018 10:35 - Gewijzigd op 15/05/2018 11:11

Midden Delfland 15.05.2018 - Vandaag wordt er namens de Bomenstichting, KNNV afdeling Delfland en de Midden-Delfland Vereniging een bezwaar en een verzoek

om een voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend, tegen de bomenkap bij het Kraaiennest.

Dat heeft de de voorzitter van KNNV afdeling Delfland, Geert van Poelgeest dinsdagochtend aan Westlanders.nu meegedeeld. Ook in de gemeenteraad van Midden Delfland zijn vragen gerezen over het nut en noodzaak van deze snelle en tevens massale bomenkap.

Bij aanvraag van de vergunning door staatsbosbeheer (SBB) bleek dat het verzoek ( in tegenstelling tot eerder bericht) is ingediend op basis van noodkap, vanwege de veiligheid voor de bezoekers van het recreatiegebied. Tijdens voorgaande stormen waren er takken van de populieren afgebroken.

De motivatie voor de aanvraag voor kapvergunning bij gemeente Midden Delfland luidt; 'Vanwege een slechte kloon populier, waardoor in de afgelopen periode van een jaar de groenaannemer meerdere malen stormschade heeft moeten wegzagen, is het urgent en noodzakelijk dat deze bomen z.s.m. worden gerooid.'

Natuurorganisaties betwijffelen of dit klopt aangezien tijdens stormen overal takken afbreken en bomen omwaaien, ook in andere bosgebieden. Het vermoeden bestaat dat de kosten voor onderhoud de echte reden is voor de vermeende noodkap van SBB.

Wordt vervolgd.