Negatief zwemadvies vanwege blauwalg in plassen

Delfland

Westlanden 04.08.2020 - Op dit moment geldt voor veel zwemplassen regionaal een waarschuwing of een negatief zwemadvies vanwege blauwalg.

Wie zwemt in water met blauwalg kan last krijgen van misselijkheid, darmklachten, oog- en huidirritatie. Kijk dus voor je gaat zwemmen eerst op www.zwemwater.nl of het veilig kan.

In Nederland is er een goed systeem om zwemrecreanten te beschermen. De provincie wijst de officiële zwemwaterlocaties aan. De gemeente of bijvoorbeeld Staatsbosbeheer is de locatiebeheerder. Die zorgt voor veiligheid, onderhoud en hygiëne van de locatie. De waterschappen controleren de waterkwaliteit.

Delfland telt veertien zwemwaterplekken waar de waterkwaliteit gecontroleerd wordt. Momenteel geldt in de Dobbeplas een waarschuwing voor blauwalg en in de plassen Madestein, de Oostmadeplas, de Krabbeplas, de Wollebrand en Plas Prinsebos een negatief zwemadvies.

Blauwalg is een zogenaamde cyanobacterie. Teveel blauwalg ontstaat vooral als het warm is, in water dat weinig doorstroming heeft en waarin veel voedingsstoffen zitten. Die voedingsstoffen kunnen afkomstig zijn uit de bodem van de plas, van bladafval, door ganzenpoep, hondenpoep, lokvoer van vissers, lekkages uit kassen, eten dat in het water wordt gegooid…er zijn tal van bronnen.

De afgelopen jaren heeft het hoogheemraadschap samen met de locatiebeheerders in een aantal zwemplassen maatregelen genomen om de kans op overlast door blauwalg kleiner te maken. Omdat elke plas zijn eigen kenmerken heeft, is ook de aanpak per plas verschillend geweest. De maatregelen zijn erop gericht om de voedingsstoffen voor de blauwalg terug te dringen en waar het kan meer beweging in het water te brengen. Daarmee hebben zij de blauwalgbloei weten af te remmen, maar het blijft natuur…