Nieuwe as wordt in Korenmolen gehesen

Folkert Post

's-Gravenzande 06.09.2015 - Op woensdag 9 september zal de nieuwe as in de Korenmolen in ’s-Gravenzande worden gehesen door de aannemer.

Aannemer Verbij deelt het volgende mee: “Woensdag 9 september a.s. gaan we de nieuwe as in de kap hijsen. De kraan is om 9.30 uur aanwezig en het hijswerk begint om ca. 10 uur. (….)

Uiteraard bent u van harte welkom om te komen kijken, maar u wordt verzocht om de veiligheid in acht te nemen en bijvoorbeeld niet binnen het bereik van de kraan te komen. De steiger rond de molen is uiteraard ook niet toegankelijk voor bezoekers en/of pers.

De kraan zal worden opgesteld op de Naaldwijkseweg, waarbij 1 rijbaan zal worden afgesloten. Het verkeer zal gedurende de werkzaamheden door 2 verkeersregelaars worden begeleid. Voor genoemde afzetting etc. is door kraanbedrijf Boekestijn bij de gemeente ontheffing gevraagd en verkregen.” (foto archief)

Later in het jaar worden de wieken gemonteerd. Volgens de planning kan de molen tegen het eind van het jaar in bedrijf zijn.

Er wordt nog steeds gepraat met de verzekering, ASR, die de schadevergoeding afwijst. In opdracht van de stichting “de ’s-Gravenzandse korenmolen” is een contraexpertise uitgevoerd. Dit rapport legt een duidelijk verband met de stormvlagen op de avond van de 6e februari vorig jaar.

De gemeente Westland, de fondsen Westland en Loswal de Bonnen, en Re-Sell hebben leningen verstrekt om met het herstel te kunnen beginnen. Ook hebben zeer veel ’s-Gravenzanders op vele manieren aan het herstel bijgedragen door middel van allerlei acties en door giften en donaties.

In februari 2014 werd de korenmolen in 's-Gravenzande getroffen door een ramp. De as van de molen brak, als gevolg waarvan het wiekenkruis is afgebroken. De schade is enorm. Het schadebedrag wordt geraamd op € 150.000 tot € 200.000. Een dergelijk uniek monument en een opvallend  herkenningspunt bij binnenkomst van ’s-Gravenzande mag niet verloren gaan.