Nieuwe kade Dijkshoornseweg Noord

HH Delfland

Den Hoorn 18.01.2020 - Dijken en kaden beschermen bewoners tegen overstromingen. Delfland zorgt daarom goed voor de waterkeringen.

De waterkering aan de Dijkhoornsweg in Den Hoorn (gemeente Midden-Delfland) voldeed niet meer aan de wettelijke veiligheidsnorm en moest daarom opgehoogd worden. Geen eenvoudige opgave omdat de weg hier op de kade ligt. Na afstemming met de omgeving is de waterkering verlegd naar watergang de Look.

Waterkering verlegd
Voor het ophogen van de kade met daarop de weg was geen ruimte. De bestaande woningen liggen laag en staan dicht op de weg. Voor toekomstig onderhoud van de kade is het bovendien lastig als er een weg op ligt. De gemeente gaat namelijk over het onderhoud van weg. Daarom is er een nieuwe kade aangelegd langs de watergang.

Woningen beter beschermd
Een bijkomstig voordeel is dat woningen die langs het water gebouwd worden ook beschermd zijn tegen hoog water. In de oude situatie zouden deze huizen namelijk buitendijks (de grond tussen het water en de kade) staan. Het is gelukt de nieuwe kade in te passen in de nieuwbouwplannen van de projectontwikkelaar. Met de nieuw kade is het mooi en veilig wonen aan het water de Look.

Vervolg
Ook de kade bij het deel van de Dijkhoornseweg dat ligt in Delft moet aangepakt worden. De kade ligt hier grotendeels ook onder de weg. Daarom werken we nauw samen met gemeente Delft. De planning is dat de werkzaamheden in het Delftse deel van de kade bij de Dijkhoornseweg in februari of maart 2020 van start gaan.