Nieuwe vergunningaanvraag NAM voor Gaag-Monster gasvelden

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/06/2018 16:06 - Gewijzigd op 27/06/2018 16:25

Westland/ Midden Delfland 27.06.2018 - De overheid mag dan heel Nederland van het gas af willen halen, de Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft weer een winningsplan

ingediend voor verlenging van de regionale - deels in gebruik zijnde - gasvelden.

'Het ingediende winningsplan Gaag-Monster betreft de gasvoorkomens Gaag, Maasdijk, ’s Gravenzande, Monster en De Lier. Deze gasvoorkomens zijn gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Rijswijk II, zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet.

Geografisch bezien liggen de voorkomens in de provincie Zuid-Holland, voor het grootste deel in de gemeenten Midden Delfland en Westland en voor een kleiner deel in de gemeenten Rotterdam, Maassluis en Vlaardingen alsmede in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Delfland.

De gasproductie uit dit gebied vindt al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw plaats. Het winningsplan Gaag-Monster betreft een wijziging en actualisering van het vigerende winningsplan voor deze gaswinningen. De redenen voor wijziging zijn dat de productie met bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht en de NAM mogelijkheden ziet om de gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande putten en stimulatiewerkzaamheden (fracken) in het gasvoorkomen Maasdijk. De NAM geeft in het winningsplan een verwachtte einddatum van de voorgestane productie in 2027 aan,' zo staat in de staatscourant te lezen. 

Ontwerpinstemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het winningsplan Gaag-Monster is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking getreden gewijzigde Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn het Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle hierover uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 het ontwerpinstemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op

http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden

  • gemeente Westland, Verdilaan 7, Naaldwijk

  • gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, Rotterdam

  • gemeente Maassluis, Koningshoek 93, Maassluis

  • gemeente Vlaardingen, Westnieuwland 6, Vlaardingen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag


Informatieavond Milieudefensie

Milieudefensie houdt volgende week maandag 2 juli een aardgas-informatieavond in Maasdijk in zaal Concordia.

Adres:      Maasdijk 40,
Aanvang: 19:30 - 21:00