Nieuwjaarsreceptie Rode Kruis afdeling Westland

Annelies van Geest

Naaldwijk 23.01.2014 - Op de afgelopen Nieuwjaarsreceptie van de Afdeling Westland van het Nederlandse Rode Kruis was er veel belangstelling.

Dat was omdat dit de allereerste nieuwjaarsreceptie was van de nieuwe afdeling Westland, die sinds 1 januari is ontstaan door een fusie van de afdelingen De Lier, Westland-West en het toevoegen van de kernen Wateringen en Kwintsheul vanuit afdeling Delft.  De fusie maakt het overleg met de diverse partners en met de gemeente Westland een stuk eenvoudiger. In de Veiligheids regio Haaglanden zijn nu 9 plaatselijke afdelingen die vallen onder het districtsbestuur Haaglanden van het Nederlandse Rode Kruis.

 

Voorzitter Leen Valstar keek terug op een vlotte afwikkeling van het afgelopen fusieoverleg, en met enthousiasme wordt aan het nieuwe jaar begonnen. De rol van de plaatselijke afdeling blijft van belang, hoewel de invulling aan verandering onderhevig is. Ook fondsen werving en het organiseren van de jaarlijkse collecte is belangrijk, die moet immers de middelen verschaffen voor het realiseren van de activiteiten. Voor het organiseren van een vakantie week naar één van de zorghotels of een week op de Henri Dunant moeten de nodige financiën aanwezig zijn.

 

Jubilaressen in het zonnetje gezet

Ook zijn er diverse jubilaressen in het zonnetje gezet. Elk zijn er vrijwilligers die voor een onderscheiding voor 10, 20 of 30 jaar in aanmerking komen. Dit jaar waren het de dames M.H.J.M. Bettonviel (30 Jaar), S, Kadri en C.M.J. Nieuwenhuis (20 jaar) en Nathalie Noort 10 jaar. Van mevrouw TH. Van Nierop werd afscheid genomen als bestuurder van de afdeling, zij vertegenwoordigt de komende jaren het district Haaglanden in de landelijke ledenraad van het Nederlandse Rode Kruis.

Vrijwilliger worden bij Rode Kruis Westland?

Wilt u ook vrijwilliger worden bij Rode Kruis bij afdeling Westland, hier zijn verschillende mogelijkheden voor. U kunt vrijwilliger worden bij de eerste hulp, waarbij u ook cursussen volgt en eerst hulp verleend bij bijvoorbeeld evenementen, u kunt in de sociale hulpverlening helpen of u kunt bijvoorbeeld collecte lopen tijdens de jaarlijkse collecteweek. U kunt voor alles contact opnemen met Ria Schanssema, secretaris afdeling Westland, via telefoonnummer 0174-629223 of info@rodekruiswestland.nl. Voor alle informatie kunt u ook terecht op de website http://www.rodekruiswestland.nl/.