Nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in Delfland

AWP

Delfland 25.07.2019 - De chemische waterkwaliteit is in 2018 weer een klein stukje 'minder slecht' geworden, met het laagste aantal bestrijdingsmiddelen sinds er door Delfland wordt gemeten.

Maar gaat het nu echt beter? Delfland waarschuwt dat het doel van een gezonde waterkwaliteit met veel verschillende planten en dieren 'nog niet binnen handbereik is, daarvoor is nog een behoorlijke verbetering nodig'.

De AWP is benieuwd wat het College nog extra van plan is om de waterkwaliteit goed te krijgen? “Wij gaan daar zeker vragen over stellen”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland. Minder chemische gewasbeschermingsmiddelen maar wel hogere concentraties.,

Verscherpte inspecties van dijken door Delfland

Het liefst zag de AWP dat er helemaal geen bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van Delfland zouden voorkomen. Feit is wel dat het aantal chemische middelen dat boven de wettelijk toegelaten concentratie uitkomt, is gezakt van 16 middelen in 2017 naar 12 middelen in 2018. Echter, de totale concentratie van alle bestrijdingsmiddelen samen is wel weer licht gestegen. Dat komt dus neer op een hogere concentratie per overgebleven bestrijdingsmiddel.

"Vergelijk het maar met te hard rijden", zegt Hans Middendorp. "Rijd je nou echt zoveel veiliger als je niet 16 maar 12 bekeuringen krijgt voor te hard rijden, terwijl je snelheid gemiddeld wel hoger was?"