Noodbrug Hoornseweg en stremmingen in vaarwegen

Hoogheemraadschap Delfland

Den Hoorn 12.03.2016 - Wie de komende tijd wil gaan varen in de regio moet rekening houden met een aantal stremmingen.

Vrijdagavond 11 maart is geconstateerd dat er een noodbrug in het water langs de Hoornseweg/Hoornsekade in Den Hoorn ligt.

Hierdoor is varen van en naar de Buitenwatersloot in Delft niet mogelijk. De reden is op dit moment nog onbekend. Vermoedelijk wordt er gewerkt aan de Bolle Kickertbrug. De duur van de stremming is ook op dit moment nog onbekend.

Stremming van de Groote Gantel op de Rusthovenlaan 's-Gravenzande

Van 29 februari 2016 tot en met 29 april 2016 is de Groote Gantel in 's-Gravenzande op werkdagen van 07:00 uur tot 16:00 uur volledig gestremd.

Voor de uitvoering van het project Groene Schakel wordt een transportverbinding aangelegd met een pontonbrug. Deze pontonbrug zorgt voor de stremming.

Maandag tot en met vrijdag tussen 16:00 uur en 07:00 uur en in het weekend ligt de pontonbrug aan de kant en kan vaarverkeer langs varen.

Renovatie Vlaardinger Driesluis, doorvaart tijdelijk gestremd

In het centrum van Vlaardingen, tussen de Vlaardingervaart en de Oude Haven van Vlaardingen ligt de Vlaardinger Driesluis. Binnenkort wordt deze sluis in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland gerenoveerd. De schuiven worden uit de sluis gehaald en opgeknapt. Ook komt er cameratoezicht waardoor bediening op afstand mogelijk is.

Vanaf de eerste week van januari 2016 is de doorvaart gestremd. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het streven om vanaf begin april (week 13) de sluis weer operationeel te maken.

Stremming vaarroute Bolwerk Delft

De spoortunnel in Delft kruist een belangrijke doorgaande vaarroute: de Westsingel ter hoogte van het Bolwerk. Om de tunnel te kunnen bouwen, is de Westsingel voor langere tijd afgesloten. Gedurende de gehele periode is er geen doorgaand vaarverkeer mogelijk door de Westsingel.

De Westsingel is vanaf 1 maart 2016 weer toegankelijk voor doorgaand vaarverkeer. Tot die tijd worden nog werkzaamheden uitgevoerd, waaronder baggerwerkzaamheden om de vaarroute weer op diepte te krijgen. Meer info over de werkzaamheden vindt u hier: http://www.spoorzonedelft.nl/actueel/nieuwsberichten/vaarroute_westsingel_open_per_1_maart _