Noordverordening van kracht voor burgemeesterswijk Maassluis

Gemeente Maassluis

Maassluis 28.09.2016 - Vanwege de onrust in de burgemeesterswijk heeft burgemeester Haan van Maassluis maandagavond een noodverordening vastgesteld.


Dit ter verlenging van het noodbevel wat eerder was afgekondigd in het gebied.

Bij een noodverordening worden algemeen verbindende voorschriften uitgevaardigd die een onbepaalde groep van personen treffen.

Kaart van gebied waar noodverordening voor geldt

Met andere woorden, in de verordening liggen voorschriften vast waar een ieder zich aan dient te houden. De verordening is geldig van 28 september t/m 11 oktober 2016.

NOODVERORDENING DE BURGEMEESTER VAN MAASSLUIS

gelet op artikel 176 Gemeentewet en gelezen de beraadslaging van de gezagsdriehoek van Maassluis van 26 september 2016,

Overwegende:  

? Dat in de afgelopen drie weken ieder weekend een verstoring van de openbare orde heeft plaatsgevonden. De verstoringen bestonden onder meer uit vernielingen van gemeentegoederen, voertuigen van bewoners, ramen van woningen, alsmede het intimideren en verleiden tot escalaties;

? Dat door deze verstoringen maatschappelijke onrust  in de wijk is ontstaan;

? Dat daarom sprake is van een oproerige beweging en/of van ernstige wanordelijkheden danwel vrees voor het ontstaan daarvan, zoals bedoeld in artikel 175 Gemeentewet;

? Dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen en goederen algemeen verbindende voorschriften te geven;   Gelet op artikel 176 Gemeentewet;  

BESLUIT   vast te stellen de volgende verordening:  

Artikel 1 Plaats

De verordening is geldig in het gebied begrensd door de drs. Jan Schoutenlaan, Kwartellaan, Burgemeester Rippingstraat, Burgemeester Brandelerstraat, Burgemeester Wesselinkstraat, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart.  

Artikel 2 Samenscholing

Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich zonder redelijk doel in groepen van vier of meer personen op te houden binnen het in deze verordening bedoelde gebied.

Artikel 3 Toegang gebied

Het is een ieder niet woonachtig of werkzaam in het gebied, verboden zich in of naar het gebied te begeven indien en voor zover hij/zij niet aannemelijk kan maken daartoe een redelijk doel te hebben.

Artikel 4  Gedragingen

Het is een ieder verboden zich in het betreffende gebied te gedragen met het kennelijke doel de openbare orde en veiligheid te verstoren of zich zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daardoor de openbare orde kan worden verstoord of de veiligheid in gevaar kan worden gebracht.  

Artikel 5 Verboden voorwerpen Onverminderd de Wet Wapens en Munitie is het een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich in het artikel 1 van deze verordening genoemde gebied te begeven of te bevinden met voorwerpen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze gebruikt kunnen of zullen worden voor het verstoren van de openbare orde. Hieronder worden in elk geval, doch niet limitatief verstaan, stokken, stenen, brandbare en brandversnellende middelen, honkbalknuppels, boksbeugels en (steek)wapens.

Artikel 6 Verboden kleding

Het is een ieder voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening verboden zich binnen het  in het artikel 1 van deze verordening genoemde gebied te begeven gekleed op een wijze die de identificatie door ambtenaren van politie bemoeilijkt of kan bemoeilijken. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet limitatief, verstaan het dragen van gelaatsbedekkende kleding, capuchons en/of bivakmutsen.  

Artikel 7 Handhaving

Alle aanwijzingen, gegeven door de politie, ter handhaving van deze verordening, dienen stipt te worden opgevolgd.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treed inwerking op 28 september 2016 om  00.01 uur en geldt tot en met 11 oktober 2016 23.59 uur, of tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de verordening wordt ingetrokken.   

Maassluis, 27 september 2016

De burgemeester van Maassluis

Drs T.J. Haan

Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening Maassluis september 2016.  

De verordening wordt bekend gemaakt op de site van de gemeente Maassluis. Afschriften van deze verordening zijn verkrijgbaar op het stadhuis, bij de balie van het Publiekscentrum.  

Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de Gemeentewet terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de Commissaris der Koning en van de Hoofdofficier van Justitie.  

Overtreding van één of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Reacties (4 reacties geplaatst)

Zoek is een leuke hobby...
Hoef ie niet op straat lelijk te doen
We hadden keuze uit de hele wereld en besloten uitgerekend de Marrokanen uit te kiezen, hadden we nou in godsnaam maar voor Brazilianen of Vietnamezen gekozen, dan had dit land een stuk gezelliger geweest.
Boris dit is nou het denkvermogen van de partij voor de alochtonen ze gaan liever thee drinken met ze in het buurthuis .
Deze problemen zullen nooit opgelost gaan worden door de huidige politieke generatie.
Net op Radio 2 in het nieuws de burgemeester van Maassluis:

"We moeten de problemen per gezin in kaart brengen, en als vader werkloos is moeten we misschien kijken of we die werk kunnen geven..."

Dat geloof je toch niet?

En als die jongens geen geld hebben, dan geven we ze dat toch? En hebben ze al een buurthuis en een speelveld? Of misschien allemaal een iPad en Xbox geven zodat ze niet meer zoveel de straat op gaan? Of waarom geen rijbewijs faciliteren en een auto ter beschikking stellen zodat ze een stukje kunnen rijden in plaats van rondhangen?

Is het misschien een idee om figuren die een buurt terroriseren, eigendommen vernielen en intimideren gewoon keihard aan- en op te pakken en voor een poosje achter de tralies te zetten. Is maar een idee hoor.

Wat een land. We zijn met dit soort 'leiders' echt hopeloos verloren, we zullen het binnenkort zelf moeten gaan doen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.