Nurdles vervuilen het strand van het Westland

Inge Schonewille

Westland 03.04.2019 - Bianca Tiegelaar van BieKlien, bekend als de SCHOONmoeder van het Westland, wil met een positieve instellling zwerafval bestrijden en bewustwording creëren in het Westland.

Woensdag 27 maart vond ze op het strand van Hoek van Holland grote aantallen nurdles, dat zijn kleine zwarte plastic bolletjes, deze vervuiling liep door naar het Westlandse strand. Ze heeft een melding gemaakt bij Rijkswaterstaat en daarop zijn er in Hoek van Holland shovels over gereden tot Vlugtenburg, maar dat had als resultaat dat de de kleine deeltjes onder het zand kwamen te liggen. Dat was geen goede oplossing.  Inmiddels is in Hoek van Holland door de gemeente Rotterdam een opruimactie begonnen met een graafmachine en mensen met scheppen. 

De schoonmaakactie van Rotterdam stopt bij de gemeentegrens en tot nu toe heeft de gemeente Westland nog geen actie ondernomen om de stranden schoon te maken. Bianca is ongerust over al het plastic wat in het milieu terecht komt  en vraagt zich af of er een rampenplan is voor deze vorm van vervuiling en zoniet of dat er kan komen. Zaterdag 6 april gaat ze zelf met een handjevol vrijwilligers op nurdlejacht, maar ze zou graag willen dat de gemeente Westland haar komt helpen of zelf een plan in werking stelt om de rommel op te ruimen. Ze zou ook graag benaderd worden over waar de korrels precies liggen. Is er misschien samenwerking mogelijk met Hoek van Holland en het Westland, kunnen er via de gemeente vrijwilligers worden opgeroepen? Het is jammer dat er geen plan van aanpak is zoals dat in geval van olievervuiling wel gebeurd. Bianca zou daar graag bij betrokken worden. 

In Schiermonnikoog zijn de nurdles na de containerramp met de MSC Zoe met een grote zandzuigauto en bezems opgeruimd door een bedrijf en misschien is het mogelijk om deze methode ook te gebruiken op het strand aan onze kust. 

De korrels zijn inmiddels opgestuurd naar Wageningen om een duidelijker beeld te krijgen over de samenstelling van de plastic deeltjes en wat dit betekent voor bijvoorbeeld de natuur en wat  de schadelijk gevolgen zijn.

Bij navraag aan de gemeente is gezegd dat er in het Westland geen grote hoeveelheden korrels zijn aangetroffen en dat de verontreininging van een andere orde is dan een olie verontreiniging en door Rijkswaterstaat niet als calamiteit wordt gezien. Vooralsnog wordt er doorgegaan met de reguliere strandreinigng. 

Voor Bianca is het in ieder geval tijd voor actie 

Nurdle-jacht 6 april 9:30-12:00 Slag Vlugtenburg op het strand rechts richting Hoek van Holland! Iedereen is welkom en neem een zeef mee en emmer of zak mee!

Voor informatie waar nurdles in Ter Hejide liggen kan je terecht bij Suzanne van Surfshop Dreams.