Officiële ondertekening overeenkomsten Wmo-maatwerkvoorzieningen

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/12/2015 09:31

Maassluis 09.12.2015 - In Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunnen inwoners met een ondersteuningsvraag ook vanaf 2016 blijven rekenen op passende zorg en begeleiding.

Dinsdag 1 december ondertekenden nieuwe (zorg)aanbieders en alle (zorg)aanbieders die ook dit jaar ondersteuning leveren, een overeenkomst met ROGplus. “Met deze ondertekening is de continuïteit van de Wmo-maatwerkvoorzieningen voor de komende jaren gewaarborgd”, aldus Rob van de Water, directeur van ROGplus. Het gaat hierbij om hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en logeren. Met de nieuwe aanpak krijgen zorgmedewerkers vanaf 2016 meer ruimte om met de cliënten te bespreken waaruit de dienstverlening bestaat.

Bestuur ROGplus, vnlr wethouders Patricia van Aaken (gemeente Schiedam), Cees Oosterom (gemeente Vlaardingen), Arnold Keijzer (gemeente Maassluis), en Rob van de Water, directeur ROGplus bij de ondertekening van overeenkomsten voor Wmo-maatwerkvoorzieningen vanaf januari 2016.

Wethouder Patricia van Aaken van Schiedam en voorzitter van het bestuur van ROGplus sprak tijdens de bijeenkomst haar vertrouwen uit in de gecontracteerde aanbieders. In aanvulling hierop reageert Wethouder Arnold Keijzer van Maassluis dat ROGplus uiteraard wel vinger aan de pols houdt om te beoordelen of de nieuwe aanpak de afgesproken resultaten oplevert.

Nieuwe aanpak
De regering heeft gemeenten bij het uitvoeren van haar taak forse bezuinigingen opgelegd. Dit vraagt om een andere aanpak. Bij de nieuwe aanpak vanaf 2016 letten we vooral op het resultaat voor cliënten in plaats van het aantal uren. We bekijken samen met de cliënt wat iemand zelf kan of wat zijn omgeving kan betekenen en wat daarnaast nodig is van een hulpverlener. Inwoners staan er niet alleen voor. Gemeenten, ROGplus, wijkteams en vrijwilligersorganisaties zetten zich in voor aanvullende ondersteuning. Wethouder Cees Oosterom benadrukte dat inwoners vanaf januari net als in 2015 gebruik kunnen maken van de gesubsidieerde regeling 'Huishoudelijke Hulp Toelage’. Renske Visser, afdelingshoofd ROGplus: "Mantelzorgers, 65+-ers en andere inwoners met een Wmo-indicatie kunnen dankzij deze regeling voor € 5,- per uur extra hulp inschakelen, ongeacht het inkomen.”

(Zorg)aanbieders, bestuur ROGplus, ROGplus-medewerkers en beleidsambtenaren: overeenkomsten voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zijn getekend voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam.

Informele zorg en preventie
Seniorenwelzijn (organisatie voor thuiswonende senioren) is in september 2015 gestart met het project Wijkpeil, een preventieve aanpak voor vitaal oud(er) worden. Vrijwilligers van deze organisatie inventariseren thuis met de klant hoe het gaat, hoe de klant ouder wil worden en welke rol de wijk hierin kan hebben. Seniorenwelzijn overlegt met de betrokkenen in de wijk de uitkomsten. Op basis hiervan organiseren zij de preventieve aanpak en sociale steun in de wijk.
René Akkermans van T-zorg (de grootste aanbieder van huishoudelijke hulp in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) ziet kansen voor samenwerking. “Wij omarmen het initiatief van Seniorenwelzijn; informele ondersteuning vormt een prachtige aanvulling op de professionele zorg op maat die wij bieden.”

ROGplus voor Wmo-maatwerkvoorzieningen
ROGplus is de regionale uitvoeringsorganisatie die namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam verantwoordelijk is voor de indicatiestelling en de verstrekking van Wmo-maatwerkvoorzieningen; het contractmanagement en het facturatieproces horen daar ook bij.