OM eist ruim 11 miljoen euro boete voor Aluchemie

Openbaar Ministerie

Rotterdam 21.02.2019 - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam geëist dat Aluminium en Chemie Rotterdam B.V. (Aluchemie)

in totaal 11.365.309 euro betaalt aan de staat. Het OM heeft berekend dat het bedrijf dit heeft verdiend door jarenlang in strijd met de vergunning meer zwaveldioxide uit te stoten dan was toegestaan. Hiermee heeft het bedrijf volgens het OM een onterecht voordeel gehaald en is er sprake van concurrentievervalsing.

Aluchemie werd op 31 augustus 2017 door de rechtbank veroordeeld voor het produceren van meer uitstoot dan toegestaan in de geldende vergunningen. Het bedrijf kreeg een boete van 150.000 euro. De veroordeling is inmiddels onherroepelijk. Het bedrijf was volgens de rechtbank bekend met de toegestane norm en heeft die bewust overschreden.

‘Uit het dossier kan worden afgeleid dat Aluchemie wel een mogelijkheid heeft gevonden om de uitstoot binnen de vergunde norm te houden, maar dat zij om bedrijfseconomische redenen ervoor heeft gekozen om de te hoge uitstoot voort te?laten duren.’ Het bedrijf heeft dus economische belangen laten prevaleren boven de verantwoordelijkheid om mens en omgeving te beschermen tegen uitstoot boven de norm. Ze heeft daarmee in strijd met de vergunningen gehandeld. Het gaat om de periode van 1 juli 2011 tot 1 november 2015.

Ontneming
Het doel van iedere ontnemingsmaatregel is dat de pleger van een strafbaar feit wordt terug gebracht in de positie die hij zou hebben gehad als hij het strafbare feit niet had gepleegd. Anders wordt het systeem van vergunningverlening ondermijnd. Een vergunning komt tot stand na weging van de belangen van mens, omgeving en milieu en gaat gepaard met voorschriften die de nadelige gevolgen voor het milieu moeten voorkomen of zo veel als mogelijk beperken. Zonder vergunning kan een bedrijf geen activiteiten ontplooien.

Aluchemie had de werking van de fabriek niet mogen aanpassen zonder verandervergunning. Dat een verandervergunning later wel is afgegeven, doet niets af aan het feit dat het bedrijf zich in de periode voorafgaand aan die verandervergunning moet houden aan de toen geldende normen. Aluchemie heeft in de onderzoeksperiode een winst kunnen maken van in totaal 10.542.833. euro.

Wanneer het bedrijf had geïnvesteerd in adequate rookgasreinigingers, hadden ze de uitstoot kunnen beperken. Dat hebben zij niet gedaan. Hiermee hebben ze 11.365.309 euro aan kosten bespaard. Dat bedrag is volgens het OM onterecht in het vermogen van de verdachte gebleven. Daarmee hebben zij een voordeel behaald op hun concurrenten, want die hebben de kosten wel moeten maken. Het OM wil dat bedrag daarom ontnemen.

De rechtbank doet uitspraak op 21 maart.