OM vervolgt verdachte in zaak Orlando Boldewijn

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/10/2018 17:57

Den Haag 10.10.2018 - Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat een 27-jarige man uit Den Haag vervolgen wegens betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn.

Deze man was al verdachte in de zaak en is eerder dit jaar aangehouden en na enkele dagen weer in vrijheid gesteld.

Orlando kwam zondag 18 februari 2018 na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Hij bleek voor het laatst gezien in de Haagse wijk Ypenburg, nabij het Böttgerwater. Naar aanleiding van een anonieme tip werd maandagavond 26 februari 2018 door duikers gericht gezocht in De Blauwe Loper, het water nabij de plek waar hij het laatst werd gezien. Diezelfde avond werd het lichaam van Orlando in het water aangetroffen.

Onderzoek
Door de politie en het Openbaar Ministerie is uitgebreid onderzoek verricht naar de verdwijning en het overlijden van Orlando. Een team van 20 rechercheurs heeft maandenlang intensief aan de zaak gewerkt. Er zijn onder meer buurtonderzoeken verricht, een groot aantal getuigen is gehoord en in en op het water van de Blauwe Loper is door de Forensische Opsporing sporenonderzoek verricht. Ook de bodem van het water is in kaart gebracht en door duikers bekeken. Er heeft grootschalig onderzoek naar telefoongegevens plaatsgevonden en deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van Orlando. Diverse opsporingsprogramma’s waaronder Opsporing Verzocht, Bureau Rijnmond en TV-West besteedden meermalen aandacht aan de zaak, alles met als doel te achterhalen wat Orlando is overkomen.

Dit onderzoek leidde, zoals eerder bekend gemaakt, tot de aanhouding van een 27-jarige man uit Den Haag in april van dit jaar. De verdachte werd destijds na verhoor heengezonden omdat er onvoldoende gronden waren om hem langer vast te houden. De man bleef echter wel verdachte in de zaak en het onderzoek werd voortgezet.

Dat onderzoek is kort geleden afgerond. Op basis van het onderzoek kan niet worden vastgesteld dat Orlando door geweld om het leven is gekomen. Het onderzoek aan het lichaam van Orlando heeft geen doodsoorzaak opgeleverd en ook uit de andere onderzoeksresultaten kan niet worden afgeleid dat er sprake is geweest van een zogeheten ‘levensdelict’ (moord of doodslag).

Vervolging
Uit het onderzoek is wel gebleken dat de verdachte Orlando in de nacht van 18 op 19 februari 2018 in het water heeft zien liggen en hem daarin heeft laten liggen, zonder hem hulp te bieden of de hulpdiensten te alarmeren. Het Openbaar Ministerie zal de Hagenaar daarvoor gaan vervolgen. Er is een voorlopige tenlastelegging opgesteld waarin de verdachte mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen wordt verweten. Er zal nog aanvullend onderzoek worden verricht om meer zekerheid te krijgen in welke mate het nalaten van verdachte heeft bijgedragen aan het overlijden van Orlando. Na afloop van dat onderzoek zal de verdachte worden gedagvaard.

Vandaag zijn de nabestaanden van Orlando in een persoonlijk gesprek met de officier van justitie geïnformeerd over de vervolgingsbeslissing van het OM in deze zaak.