Omwonenden ontstemd over gang van zaken rondom project De Rentmeester

Bewoners van De Cottierstraat en appartementencomplexen De Secretaris en De Schuilenburg

Naaldwijk 13.05.2015 - De redactie heeft een brief binnen gekregen van de omwonenden van het te bouwen woonwinkelcomplex de Rentmeester.

Zij zijn boos over de hele gang van zaken rondom de ontwikkeling van dit project. Hieronder de brief zoals hij is ingezonden.

----------------------------------------------------

'SOW bepaalt, gemeente volgt gedwee'

De Naaldwijkse bewoners van De Cottierstraat en de appartementencomplexen De Secretaris en De Schuilenburg, in dit geval de direct omwonenden van het te bouwen megalomane woonwinkelcomplex De Rentmeester (inclusief een XL-supermarkt), zijn boos en woedend.

Zowel op de gemeente Westland als op projectontwikkelaar Samen Ontwikkelen Westland (SOW), net als Albert Heijn Koornneef Westland een dochteronderneming van Koornneef Retailgroep.

Collegevragen WV over project de Rentmeester

Met redelijke voorstellen, meedenken en verregaande compromissen wordt niets gedaan. SOW bepaalt, de gemeente geeft er, in woord en geschrift, blijk van gedwee te volgen. De omwonenden, inmiddels ook vele raadsleden, verwachten een verkeerschaos en milieuoverlast met de komst van een XL-supermarkt, die volgens de eerste tekeningen een van de grootste van Nederland zal worden.

In de afgelopen maanden is het gemeentelijke SOW verkeersplan (met krappe verkeerslussen op de Secretaris Verhoeffweg) met steun van de lokale politiek bekritiseerd, waarna de verantwoordelijke wethouder een second opinion moest uitvoeren. Dat bleek echter totaal geen onafhankelijk onderzoek; er werd slechts gekeken of het eerste bureau wel goed werk had gedaan. En toevallig of niet, dat bleek zo (!)

Door omwonenden zijn alternatieven aangedragen. Onder andere om de aan- en afvoer van het verkeer te centreren bij Patijnenburg en de aanleg van andere rotondes. Die zijn door de gemeente, na een reactie van SOW, inmiddels afgedaan vanwege hoge kosten, technische onmogelijkheden en de aanwezigheid van veel draden, leidingen en pijpen onder de grond. Ook het idee om de derde Naaldwijkse supermarkt – er zijn er twee in het centrum – aan de rand van de woonkern te realiseren, is zonder argument terzijde geschoven.

Alles wat er tot nu toe is gebeurd, is niet te bevatten. De overheid dient haar omwonenden bij grote wijzigingen op een dusdanige manier te betrekken dat er sprake is van transparantie en eerlijkheid. De gevolgen van de huidige werkwijze van gemeente en Samen Ontwikkelen Westland zijn duidelijk: beroeps- en bezwaarprocedures, een gang naar de rechter en tientallen verzoeken om planschade.

Dat lijkt een dreigement van de omwonenden, maar dat is het niet, integendeel, het is slechts een noodzakelijk gevolg van gemeentelijk handelen dat de indruk wekt de belangen van een projectontwikkelaar belangrijker te vinden.

De bewoners van De Cottierstraat en de appartementencomplexen De Secretaris en De Schuilenburg, Naaldwijk.