Omzet Royal FloraHolland in 2015 licht gestegen

Royal FloraHolland

Honselersdijk 07.01.2016 - Royal FloraHolland sluit 2015 af met een omzet van 4,5 miljard euro. Dit betekent een lichte groei van 1,5% ten opzichte van het jaar ervoor.

De grootste internationale bloemen -en plantenmarktplaats ter wereld verhandelde het afgelopen jaar 12,7 miljard producten. Het totaal verhandelde volume steeg met 0,6%. Deze lichte stijging van het volume droeg bij aan de omzetgroei. Per productgroep zijn verschillen te zien, maar de kwekers hebben in 2015 gemiddeld genomen 0,9% hogere prijs voor hun bloemen en planten ontvangen als een jaar eerder.

Meer snijbloemen en minder kamerplanten

De totale omzet van de snijbloemen die via Royal FloraHolland in 2015 verhandeld zijn, komt uit op 2,6 miljard euro. Dat is een stijging van 2,8% ten opzichte van vorig jaar. Het volume van deze productgroep nam met 0,7% toe en de gemiddelde prijs steeg met 2,1%.

De productgroep kamerplanten kent een omzetafname van 0,5% tot 1,6 miljard euro. Deze daling is vooral toe te schrijven aan een lagere gemiddelde prijs, die daalde met 1,9%. Het aantal aangevoerde stuks lag wat hoger dan vorig jaar(+1,5%). Na de omzetdaling bij tuinplanten in 2014 als gevolg van een zeer lang aanhoudende winter, zorgt de zachte winter van 2015 voor een lichte stijging. Met een lichte daling van het volume met 5,7%, maar door een prijsstijging van 6,5% eindigt de omzet in deze groep 0,4% hoger op 0,4 miljard euro.

Minder sterke toename directe verkoop

In 2015 was wederom een verschuiving te zien van verkoop via de klok naar directe afzet. Deze verschuiving bedroeg 1,2% en was daarmee minder sterk dan het jaar ervoor. De klok nam in 2015 47,7% van de totale omzet voor zijn rekening en via de directe stromen werd 52,3% afgezet. Het klokvolume blijft naar verwachting verder dalen en dat betekent dat Royal FloraHolland hierop moet inspelen. Een belangrijk deel van de nieuwe strategie FloraHolland 2020 is hier op gericht. De coöperatie wil de verbinder worden in de sierteeltsector en de groei van haar leden en hun klanten ondersteunen. Royal FloraHolland verbindt, deelt, faciliteert, innoveert en jaagt aan, om haar leden en hun klanten succesvoller te laten zijn.